NOWY KORONAWIRUS SARS-CoV-2

Autor: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku – Teresa Józefia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku przekazuje informacje w sprawie nowego koronawirusa SARS-CoV-2.
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Do zakażenia koronawirusem dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi, dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny tj.:
- często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%),
- podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos chusteczką lub zgiętym łokciem,
- unikaj dotykania nie umytą ręką oczu, nosa i ust,
- zachowaj co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Jeśli byłeś w północnych Włoszech lub krajach dotkniętych koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni i:
1. Zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: - bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną - lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2. Nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
- bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
- lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. Miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
- to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Wydania: