Kłodzki ZOZ wstrzymuje przyjęcia interesantów

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM od dnia 18-03-2020 do odwołania wstrzymuje się przyjęcia interesantów w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
W Punkcie Podawczym znajdującym się na portierni będzie możliwe odebranie w godzinach 8-12:
• karty zgonu
• wyników pilnych wyłącznie po powiadomieniu telefonicznym przez szpital
• ksero dokumentacji medycznej
• zaświadczeń dot. zatrudnienia i innych (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie)
• wyników badań laboratoryjnych
• wyników badań diagnostycznych
• faktur czy zaświadczeń – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie
Odbioru w/w dokumentów może dokonać jedna zdrowa osoba.
W sprawach nagłych proszę kontaktować się pod numerami:
Sekretariat (74) 8651-201 • sekretariat@zoz.klodzko.pl

Wydania: