INFORMACJA STAROSTY KŁODZKIEGO

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego
starosta.jpg

Szanowni Państwo,
w obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji, pragnę poinformować wszystkich, że nasze lokalne władze samorządowe, pracownicy urzędów, służby mundurowe, służby medyczne, wolontariusze – wszyscy bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby zapewnić Państwu maksimum bezpieczeństwa. Naszym celem nadrzędnym w chwili obecnej jest jak największe zminimalizowanie skutków pojawienia się nowego koronawirusa.
W tej trudnej sytuacji, swoim zdyscyplinowaniem sprawiliście Państwo, że współpraca wszystkich służb wraz z mieszkańcami układa się bardzo dobrze i przyniesie w krótkim czasie tak bardzo oczekiwane efekty.
W tych okolicznościach należą się wszystkim a szczególnie służbom i pracownikom medycznym wielkie słowa podziękowania za tę codzienną ciężką pracę, zaangażowanie i włożone w to wszystko serce.
Dziękuję Państwu.
Zwracam się również z prośbą o dalszą cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszej pracy i obowiązków, które musimy wykonywać zgodnie z procedurami.
Na zakończenie chciałbym poinformować wszystkich mieszkańców, że jestem w stałym w kontakcie ze wszystkimi Burmistrzami, Wójtami oraz służbami naszego (i nie tylko) powiatu. Odbywamy wspólnie regularne telekonferencje, gdzie na bieżąco omawiana jest aktualna sytuacja i w razie konieczności podejmowane są przez nas niezbędne natychmiastowe kroki.
Z wyrazami Szacunku
Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki

Wydania: