Co w trawie piszczy?

Autor: 
Katarzyna Redmerska

ZMIANA
W 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku spore zmiany – dotychczasowy dowódca podpułkownik Izabela Wlizło odeszła do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, gdzie objęła stanowisko zastępcy dowódcy. Obowiązki dowódcze w kłodzkiej jednostce wojskowej przejął major Krzysztof Hanek. Bez komentarza.
APEL
Wicestarosta kłodzki Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk zaapelowała do młodzieży o odpowiedzialne zachowania w okresie przymusowej przerwy w nauce. Podkreśliła, by młodzież pozostała w domach, wykorzystując ten czas kreatywnie na naukę i samodoskonalenie. Na pewno młodzież wzięła sobie do serca ten apel…
PRAKTYKI
Pięć podmiotów gospodarczych z terenu Kudowy Zdroju ma podpisane umowy z lokalnymi władzami samorządowymi na prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów szkół branżowych oraz technicznych. Pozwala to młodym ludziom zdobywać niezbędne doświadczenie pod opieką fachowców, mają też zapewnione wsparcie finansowe. Co istotne, po ukończeniu szkoły i praktyki najlepsi mogą liczyć na stały etat w firmach, w któ-rych się kształcą. Nic dodać, nic ująć.
PRACA
W Szczytnej powstaje dom dziennego pobytu seniorów, zatrudnienie w nim znajdzie grupa mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, którymi zajmować się będzie dwoje opiekunów oraz kierownik placówki. Burmistrz miasta w tych wakatach widzi szansę zatrudnienia dla osób, które do niedawna pracowały w likwidowanym Domu Pomocy Społecznej „Zamek”. Włodarz podkreśla, ze pracownicy ci posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne dla funkcjonowania takiego obiektu. Bez komentarza.
TRADYCJE
W związku z zagrożeniem koronawirusem nie odbędzie się tegoroczna edycja Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej. Organizatorzy zdecydowali, że bezpieczeństwo osób biorących w nich swój udział jest ważniejsze. Bez komentarza.
FUNDUSZE
Nowa Ruda, jako obszar wydobywczy spełnia wymogi ujęte w raporcie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego z 26 lutego br. Warunkują one pomoc dla terenów zdegradowanych przez działalność górniczą. Oznacza to, możliwość pozyskania funduszy na transformację, tj. odejście od monokultury węgla na rzecz zielonego ładu. No, no, no.
ZAKRES
W związku z zagrożeniem koronawirusem Starostwo Powiatowe w Kłodzku i jego oddziały zamiejscowe w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Nowej Rudzie są dostępne dla obywateli w ograniczonym zakresie. Budynki urzędu są zamknięte dla interesantów. Tylko w sprawach niecierpiących zwłoki są przyjmowani indywidualnie. Bez komentarza.
KOMPLEKS
Najprawdopodobniej podczas tegorocznego sezonu letniego zostanie oddany do użytku publicznego otwarty basen kąpielowy w Nowej Rudzie.
Inwestycja została wsparta funduszami UE. Kompleks basenowo-rekreacyjny ma urozmaicić nieco zmarginalizowany obszar. Wow.
POWIETRZE
Razem z sześcioma samorządami z powiatu kłodzkiego władze lokalne weszły w projekt o nazwie „Ziemia kłodzka – czyste powietrze”. Złożyły wniosek dotyczący wymiany kotłów instalacji grzewczych zasilanych paliwem stałym na proekologiczne. W miejsce węgla mają pojawić się: gaz, pelet, energia elektryczna, olej opałowy i pompy ciepła. Całość wartości wniosku, w odniesieniu do wszystkich partnerów projektu, w którym gmina Kłodzko jest wiodącym, to ponad 3,5 mln zł. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia procedury przyjmowania wniosków od mieszkańców, którzy wcześniej złożyli deklaracje uczestnictwa w tym projekcie. Bez komentarza.
UZDROWISKA
W związku z zagrożeniem koronawirusem wszystkie uzdrowiska w kraju nie przyjmują kuracjuszy. Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących. Bez komentarza.
JEDNOSTKA
Do Świąt Wielkanocnych powinna reaktywować swoją działalność jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie. Została zawieszona po tym, gdy w jej szeregach zaczęło dochodzić do waśni, które zaangażowały prokuraturę oraz sąd. Wow.
KARTA
W Krosnowicach odbyła się inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora. Ponad 150 kart już zostało wręczonych, reszta rozdysponowywana będzie systematycznie podczas cotygodniowych dyżurów w Urzędzie Gminy Kłodzko. Karta uprawnia do zniżek na towary i usługi w podmiotach, które w całej Polsce przystąpiły do programu i one też ustalają ich wysokość. Gmina Kłodzko na początek zainteresowała 13 takich podmiotów i cały czas pracuje nad powiększeniem tego grona. Gratulacje!
ARCHIWUM
Analiza dokumentów z kłodzkiego Archiwum Pojoannickiego dostarczyła zaskakujących informacji. Okazuje się, że jedna z pieczęci, którą użył do opieczętowania swojego dokumentu biskup Arnoszt z Pardubic – pierwszy biskup praski, będący patronem kolegiaty, nosi jego wizerunek.
Archiwum okazuje się być największym skarbem materialnym Kłodzka i dekanatu kłodzkiego. Jest świadkiem ogromnej roli tego miasta w historii nie tylko Kościoła katolickiego, ale i Europy w okresie średniowiecza. To m.in. legło u podstaw wniosku, aby zgłosić Archiwum Pojoannickie do konkursu pn. „Pamięć świata” i wpisania go na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Bez komentarza.
STAW
Władze samorządowe Złotego Stoku przymierzają się do zmiany sposobu użytkowania miejscowego basenu, który kilkanaście lat temu został przebudowany na staw kąpielowy. Obiekt z zamkniętym obiegiem wody i oczyszczalnią, mieści się nieopodal Kopalni Złota. Wow.
NATURA
W Polanicy Zdroju odbyło się V Forum Kobiet, którego organizatorem była Dolnośląska Izba Rolnicza. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Moc natury w każdej kobiecie”. Uczestniczki wydarzenia otrzymały wiele informacji przydatnych na co dzień w ich gospodarstwach domowych, pracy zawodowej, w tym prowadzonej działalności gospodarczej. Nic dodać, nic ująć.
SYSTEM
Uporządkowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Kudowy Zdroju nadal nastręcza wiele pracy magistratowi jak i spółce Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Prowadzone czynności zmierzają do utrzymania w ryzach stawek za świadczoną usługę, które w ostatnim czasie poważnie wzrosły – głównie za sprawą podniesienia opłat niezależnych od gminy. Władze miejskie zdecydowały o wyłączeniu z systemu podmiotów prowadzących hotele i gastronomię. Umożliwiono im zawieranie umów na odbiór odpadów komunalnych z operatorem tym się zajmującym. Bez komentarza.
WŁODARZE
W starostwie powiatowym odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego z włodarzami gmin. Uczestniczył w nim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Tematem posiedzenia było zagrożenie koronawirusem. W trakcie spotkania oceniono aktualną sytuację na terenie powiatu, omówiono też podjęte działania profilaktyczne oraz informacyjne. Bez komentarza.
NAMIOT
Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął de-cyzję o zakupie profesjonalnego namiotu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. Dzięki takiemu rozwiązaniu w obecnej sytuacji epidemiologicznej osoby z podejrzeniem koronawirusa mogą zostać bezpiecznie odizolowane od otoczenia, co zmniejsza zagrożenie dla osób niezakażonych. W pow. kłodzkim będzie to już czwarty namiot ratunkowy. Pozostałe trzy znajdują się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej. Bez komentarza.
WSPARCIE
Burmistrz Polanicy-Zdroju Mateusz Jellin w związku z sytuacją panującą w kraju i ogłoszonym stanem epidemicznym podjął decyzję o wsparciu funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Jana Pawła II. Ze środków budżetu gminy zakupiono cztery pompy strzykawkowe, dwa kardiomonitory na statywach oraz namiot. Jak poinformował Burmistrz, sprzęt znacząco zwiększy skuteczność zwalczania skutków powikłań u zarażonych wirusem COVID-19 oraz przyczyni się znacząco do opanowania ewentualnej epidemii
w mieście. Bez komentarza.

Wydania: