„Okolica w literę ujęta”

Autor: 
inf. Robert Duma

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
OGŁASZA XIX EDYCJĘ KONKURSU LITERACKIEGO I ARTYSTYCZNEGO „Okolica w literę ujęta”
Ideą konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej, artystycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, zainteresowanie swoją najbliższą okolicą.
Motyw przewodni: 700 lat Miasta Bystrzyca Kłodzka
Uczestnicy: uczniowie Szkół Podstawowych (kl. I – III, IV – VIII), Szkół Ponadpodstawowych 4 Gmin Masywu Śnieżnika: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie
Poszczególne kat. literackie, plastyczne, fotograficzne i filmowe: - wiersz, - opowiadanie, - opis ciekawego miejsca, - reportaż, wywiad z interesującą osobą, - praca plastyczna, - fotografia, - film.
Dotyczy miejsca zamieszkania, przyrody, historii, najbliższej okolicy.
Forma:
Literacka - A4, wydruk komputerowy, ciekawa oprawa plastyczna i graficzna, prace plastyczne i fotograficzne – dowolna forma, film – dowolna forma do 2 min (nośnik – CD/DVD)
Termin składania prac: do 30.04.2020 r.
Uczestnicy składają:
- informacje o sobie (imię i nazwisko, adres, wiek, szkoła, klasa, opiekun, nr telefonu, email)
- prace literackie w jednym egzemplarzu
- prace plastyczne 1szt.
- prace fotograficzne – dowolna ilość
- film – 1szt.
Kryteria oceny:
1. Samodzielna twórczość literacka, plastyczna, fotograficzna, filmowa. 2. Umiejętność operowania słowem, obrazem, dźwiękiem oraz oryginalność pracy. 3. Poprawność językowa i stylistyczna, plastyczna i artystyczna. 4. Zgodność pracy z wybranym tematem. 5. Konsekwentność wyboru formy wypowiedzi artystycznej. 6. Twórczy charakter pracy. 7. Estetyka pracy.
Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2020 r. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora konkursu.
Atrakcyjne Nagrody:
w poszczególnych kategoriach wiekowych, literackich, plastycznych, fotograficznych i filmowych
UWAGA:
* Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi
* Prace nie mogą być wcześniej publikowane, prezentowane
* Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację opowiadania na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2019 poz. 1781 t.j. , wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
* Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO”.
Prace należy składać na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
57-500 Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 16
Kontakt: tel /74 / 8111447 • e-mail: bibbystrzyca@wp.pl
www.biblioteka.bystrzyca.pl
Patronat Medialny:
Wiadomości Bystrzyckie
Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej BRAMA
Tygodnik Powiatowy Euroregio Glacensis

Wydania: