W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
s1.jpg
s2.jpg

• Dzienny Dom Pobytu Senior + niebawem rozpocznie działalność.
Trwają ostatnie prace związane z powstaniem w Szczytnej Domu Dziennego Wsparcia Senior +. Wyposażane są pomieszczenia w przeznaczonej na ten cel części jednego z budynków kompleksu edukacyjnego, przyjęto również projekty uchwał niezbędnych do funkcjonowania takiej placówki, już wcześniej wpisanej jako jednostkę organizacyjną w strukturach OPS, do Statutu Ośrodka Pomocy. Koszty utrzymania placówki ponosić będzie OPS.
Uchwała o utworzeniu DD Wsparcia Senior + oraz o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt, wyżywienie oraz usługi świadczone przez DD Senior+ zależeć będzie od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. Dzienna stawka opłaty wynosi 45.00 zł. Placówka będzie czynna od 8.00 do 16.00 w dni robocze tygodnia. Obie te uchwały dają dyrektor OPS, Monice Król, możliwość dalszego działania, tj. zatrudnienia kierownika DD Senior+, dwóch pracowników na etatach oraz osób na umowę zlecenie.
Wszystko wskazuje na to, że nowa placówka rozpocznie działalność w ciągu kilku najbliższych tygodni. Będzie
w niej także miejsce dla szczytniańskich seniorów zrzeszonych w organizacjach pozarządowych.
• Pomoc żywnościowa.
Rozpoczęła się piąta edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Celem programu jest dotarcie do osób najbardziej potrzebujących. Z tej formy pomocy korzystało średnio około 200 mieszkańców gminy Szczytna. Żywność wydawana jest co miesiąc przez pracowników OPS, a zestaw artykułów żywnościowych wynosi jednorazowo ok. 50,5 kg. Wszelkich informacji na ten temat udziela OPS w Szczytnej. Akcja przeprowadzana jest we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu.
• Komisje RM i sama RM planuje.
Przełom roku to czas, w który radni RM podsumowują działalność stałych komisji RM, planują prace na następny rok, a na ich podstawie – prace całej RM. Jest to w sumie przegląd i zajęć i zainteresowań radnych problemami gminy. Niestety, brak w tych podsumowaniach i planach konkretów oraz wniosków, które zapewniłyby ciągłość w rozwiązywaniu trudnych spraw.
Na rok 2020 zaplanowano 11. sesji RM, z przerwą w lipcu.
• Pytania i interpelacje radnych.
W bieżącej kadencji RM pojawił się zwyczaj zadawania Burmistrzowi pytań i zobowiązanie go do odpowiedzi na piśmie, a gdy wymaga tego sytuacja, załączenie do nich kserokopii dokumentów związanych z tematem. Niestety, odpowiedzi kierowane są bezpośrednio do zadającego pytanie, który zazwyczaj nie informuje reszty radnych o istocie sprawy. Dociekliwi odsyłani są do strony internetowej Szczytnej.
Dzięki tej dociekliwości wyjaśniło się wreszcie, ile Gmina zapłaciła za wyjazd Burmistrza do Izraela w dniach 18-20 września na konferencję w Tel Aviv; w sumie sam wyjazd kosztował podatników 11.628,05zł + delegacja: 1 112.50 zł, czyli – 12.740,55zł.
• Wybory uzupełniające.
Do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej zarządzonych na dzień 5. kwietnia br. zgłosił się tylko jeden komitet wyborczy, tj. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Szpaniera.
• Pałac się sypie.
Zabytkowy pałac przy ul. Wolności, w którym przez wiele lat mieściła się szkoła podstawowa, a któ-ry od wielu lat czeka na inwestora, zaczyna się niebezpiecznie sypać: spada tynk, nie spełniają swego zadania rynny, w środku panuje wilgoć.
Zdumiewa też fakt, że na parterze budynku zrobiono składowisko chwilowo niepotrzebnych dużych gabarytów, np. kłody po Agrofecie i różne takie inne rzeczy. Zgroza.
• ICE RACE 4
8. lutego na lodowisku w Szczytnej odbył się wyścig modeli RC o Puchar Burmistrza Szczytnej.
W wyścigu uczestniczyło około 20 zawodników, a fundatorem imprezy był burmistrz Jerzy Król. Członkowie Klubu Modelarskiego RC „nowar” przygotowali również kilka stanowisk tematycznie związanych z modelarstwem. Zainteresowanie mieszkańców imprezą było umiarkowane.

Wydania: