Praktyki na Kanarach – dlaczego nie!

Autor: 
Mariola Rak: szkolny koordynator projektu
b1n.jpg

Projekt EuroSkills 4, o wartości 383 907,30 zł, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej, jest przeprowadzany w ramach projektu systemowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Biorą w nim udział uczniowie kształcący się w technikum informatycznym, handlowym i leśnym.
Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. uczestnicy projektu odbędą czterotygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech i w Hiszpanii – na Wyspach Kanaryjskich. Zanim jednak wyruszą w świat, pilnie szlifują język angielski oraz uczą się od podstaw języka włoskiego i hiszpańskiego.
Podczas miesięcznego pobytu uczniowie będą mieli okazję poznania kultury, obyczajów i zachowań. Dzięki uzyskaniu nowych, praktycznych umiejętności będą dysponowali lepszą pozycją na rynku pracy. Takie pierwsze doświadczenie zawodowe znacząco ułatwi młodzieży odnalezienie się w kolejnych praktykach czy stażach zawodowych. To jest już nasz szósty projekt i mamy nadzieję, że nie ostatni! Aplikujemy o kolejny, więc zapraszamy do naszej szkoły uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Otwarte Drzwi już 25 kwietnia br.

Wydania: