Polanica Zdrój: 40% rocznego budżetu Gminy na inwestycje?

Autor: 
Mirosław Awiżeń
p1.jpg
p2.jpg

- To prawie niemożliwe, ale fakty są faktami. Budżet Polanicy Zdroju na rok 2020 został zaplanowany w wysokości 48 mln zł (w ub. roku były to 33 mln), a na wydatki inwestycyjne zamierza się przeznaczyć około 40% tegorocznego budżetu.
- To ile Państwo pożyczą?
Odpowiada burmistrz Mateusz Jellin:
- Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to nic.
- Jak to? Bez kredytów, pożyczek?
- Ano, tak.
- To jesteście Państwo w rewelacyjnej kondycji. Zatem – porozmawiajmy o tych i planowanych inwestycjach...
- ...trwa przebudowa ul. Zwycięzców. Prace idą zgodnie z harmonogramem, a wykonawca twierdzi, że zakończenie prac może nastąpić (chyba z uwagi na zimę, jaką mamy) już w maju 2020 r. Koszt całkowity zadania to około 3 mln zł. Sama droga to koszt 2 mln 300 tys. zł, a dochodzi do tego infrastruktura podziemna i oświetlenie (foto – stan na 18.02. 2020 r.).
Z drobniejszych inwestycji to trwa ułożenie chodnika przy ul. Mariańskiej z nowoczesnym oczywiście oświetleniem.
A co nas czeka? Przebudowa kanalizacji deszczowej w całym mieście. To koszt około 10 mln zł. Złożyliśmy wnioski na przebudowę dwóch dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na ok. 3 mln zł. Z Samorządem Województwa zamierzamy rozpocząć przebudowę ul. Kłodzkiej – kolejne prawie 3 mln zł.
Również, jak rokrocznie, wymieniamy część sieci wodno-kanalizacyjnej. Na ten rok za ok. 1,5 mln zł. Renowacji ulegnie boisko sportowe z kortami. Dofinansowanie tej inwestycji z Ministerstwa Sportu to koszt ok. pół mln zł. W planach jest także nowa siedziba dla Straży Pożarnej i nowa siedziba przedszkola.
Ogłosimy również konkurs na zagospodarowanie basenu miejskiego wraz z otoczeniem. Powstanie także Nowy Park Zdrojowy poniżej szpitala.
Z tych drobniejszych rzeczy: z programu Urzędu Marszałkowskiego – wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne, zakup samochodu dla Straży Pożarnej czy odtworzenie małej retencji w Gminie.
- A co z „czystym powietrzem” w Uzdrowisku?
- Jest zupełnie przyzwoicie. Wymieniliśmy już około 200 „kopciuchów” i ten proces ciągle trwa.
- ... z inwestycji „miękkich”?
- Stawiamy cały czas na rozwój kultury i promocję miasta. Liczymy na wsparcie Ministerstwa Kultury. Sponsorem stałym są „Uzdrowiska Kłodzkie”, a doszedł nowy sponsor, czyli deweloper budujący apartamenty pn. „Ogrody Pieniawskie”, który na naszą kulturę wyłożył 40 tys. zł.
Ten rok to może ławe-czka z naszymi: prof. Zbigniewem Horbowym i z dr. Wiesławem Malką.
Mam również nadzieję, że huta szkła „Polanica” będzie już w tym roku kolejną atrakcją miasta.
I tak zakończyła się nasza rozmowa, która odbyła się w dniu dyżuru dla mieszkańców, który Burmistrz pełnił w towarzystwie radnej – p. Anny Gutral-Szewelańczyk.

Wydania: