Odszedł na zawsze nasz Przyjaciel Georg Stolle

Autor: 
Jerzy Żelaszkiewicz, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niemieckiej w Kłodzku
Stolle_01.jpg

19 stycznia br. w wieku 81 lat zmarł Gorg Stolle, w latach 1972-2002 burmistrz Bensheim, współtwórca zawiązanego w 1996 roku partnerstwa pomiędzy naszymi
miastami (Kłodzko – Bensheim).
Zaznaczył się jako energiczny lider nowych rozwiązań, odważnie, umiejętnie i z właściwym wyczuciem podejmujący ważne i kluczowe decyzje dla swojego miasta. Pozostawił po sobie trwałe rozwiązania i tematy, które nadal kształtują perspektywy i kierunki obecnego rozwoju Bensheim.
Uwaga Pana Burmistrza skierowana była nie tylko na swoje miasto. Bardzo wcześnie dostrzegł znaczenie i rolę zbudowania jednej Wspólnej Europy. Był wielkim zwolennikiem partnerstwa miast. Jako Przewodniczący Niemiecko-Europejskiej Agencji Edukacyjnej Hesji, rodowity Ślązak urodzony w Prudniku, pielęgnujący do końca swojego bardzo aktywnego życia, umiłowanie Kłodzka i całej Ziemi Kłodzkiej, uważał się za budowniczego mostu dla swoich wschodnich sąsiadów.
Nieodżałowany przyjaciel Kłodzka, dał się poznać podczas powodzi, wspierając kłodzczan w nieszczęściu pomocą i materialną i finansową, organizując wielką akcję charytatywną na rzecz powodzian oraz przyjmując do Bensheim grupę dzieci i młodzieży, najdotkliwiej dotkniętych żywiołem.
Każdy, kto znał Georga Stolle, dostrzegał Jego zaangażowanie w partnerstwo pomiędzy naszymi miastami oraz pomoc innym ludziom. Jego postawa wobec miasta i jego mieszkańców zaowocowała wielkim osobistym uznaniem, a stosowną uchwałą, Rada Miasta nadała Mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kłodzka.
Mieszkańcy Kłodzka, i my, znający Go osobiście, pogrążeni w smutku, składamy najszczersze wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie.
Pan Georg Stolle pozostawił po sobie trwały ślad w naszych sercach.
Zawsze wspominać będziemy burmistrza Stolle i czcić Jego pamięć.

Wydania: