LUDNOŚĆ Ziemi Kłodzkiej – dane statystyczne za rok 2019

Autor: 
inf.wł.

* KŁODZKO Stali mieszkańcy na dzień 31.12. 2019 r.
Ludność ogółem – 24908 (mężczyźni – 11486, kobiety – 13422)
Osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-18) – 3830 (M 2085, K 1932)
Osoby w wieku produkcyjnym – 14361 (M [18-65] 7458, K [18-60] 6903)
Osoby w wieku poprodukcyjnym – 6748 (M 2060, K 4688)
Ilość urodzeń – 357 (M 190, K 167)
Ilość zgonów – 352
Gęstość zaludnienia osób/km2 – 1002,7
inf. Kazimierz Wiórko, Urząd Miasta w Kłodzku

* KUDOWA-ZDRÓJ
Ludność ogółem – 9455 (mężczyźni – 4462, kobiety – 4993)
Ilość urodzeń – 73
Ilość zgonów – 113

* POLANICA-ZDRÓJ: Ludność ogółem – 6022
* DUSZNIKI-ZDRÓJ: Ludność ogółem – 4476
* STRONIE ŚLĄSKIE: Ludność ogółem – 7121 (6962 na stałe)
* Nowa Ruda
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały – 21299
Liczba ludności zameldowanej na pobyt czasowy – 183
Razem – 21482
Liczba urodzeń – 141 (kobiety 70, mężczyźni 71)
Liczba zgonów – 350 (K 181, M 169)
Najstarsi mieszkańcy – K 1 – 102 lata, 1 – 101 lat; M 2 – 100 lat
Imiona nadawane najczęściej – żeńskie: Aleksandra, Alicja, Amelia, Antonina, Hanna, Jagoda, Iga, Julia, Lilianna, Maja, Marcelina, Maria, Oliwia, Pola, Wiktoria, Zofia, Zuzanna; męskie: Aleksander, Antoni, Borys, Filip, Hubert, Jan, Kacper, Maksymilian, Marcel, Mikołaj, Miłosz, Tymon, Wojciech.

* Miasto i Gmina Radków
Wykaz ilościowy mieszkańców (Mieszkańcy stali -czasowi = razem)
RADKÓW : 2359 - 25 =2384
GAJÓW: 44
KARŁÓW: 55 - 4 =59
PASTERKA: 26 - 1=27
RASZKÓW: 200 - 2=202
RATNO DOLNE: 423 - 4= 427
RATNO GÓRNE: 267 - 1=268
SUSZYNA : 227 - 3=230
ŚCINAWKA DOLNA: 1098 - 86=1184
ŚCINAWKA GÓRNA: 610 - 10=620
ŚCINAWKA ŚREDNIA: 2076 - 29=2105
TŁUMACZÓW: 522- 6=528
WAMBIERZYCE: 873 -13=886
Ogółem: 8780 +184 =8964
Ilość dzieci urodzonych w 2019 r. (dziewczynki-chłopcy-razem): 25 - 45=70
WYKAZ ILOŚCIOWY ZGONÓW w 2019 roku (kobiety-mężczyźni =razem): 42 - 50 = 92
inf. Urszula Król zastępca Kierownika USC w Radkowie

* GMINA KŁODZKO
1. Liczba mieszkańców – 17 108, w tym kobiety – 8 734, mężczyźni – 8 374
2. Urodzenia – 137: dziewczynki 68, chłopcy 69
3. Zgony – 220
4. Ile jest wsi (w tym ilu mieszkańców w poszczególnych wsiach)
Łącznie: 35 wsi + kolonia.
- Bierkowice – 483
- Boguszyn – 484
- Droszków – 54
- Gaj (Kolonia) – 23
- Gołogłowy – 231
- Gorzuchów – 205
- Jaszkowa Dolna – 1 478
- Jaszkowa Górna – 884
- Jaszkówka – 92
- Kamieniec – 194
- Korytów – 91
- Krosnowice – 2 793
- Ławica – 327
- Łączna – 287
- Marcinów – 162
- Mikowice – 65
- Młynów – 139
- Morzyszów – 35
- Ołdrzychowice Kłodzkie – 2 194
- Piszkowice – 303
- Podtynie – 96
- Podzamek – 239
- Rogówek – 25
- Romanowo – 130
- Roszyce – 177
- Ruszowice – 144
- Starków – 194
- Stary Wielisław – 951
- Szalejów Dolny – 675
- Szalejów Górny – 820
- Ścinawica – 309
- Święcko – 233
- Wilcza – 120
- Wojbórz – 1 065
- Wojciechowice – 590
- Żelazno – 818

Wydania: