Singletrackiem także po Trojaku!

Autor: 
Grzegorz Szczygieł – UMiG Lądek-Zdrój
Trojak_01.jpg

Pod koniec ubiegłego roku powstała w okolicy Lądka-Zdroju kolejna, tym razem 5-kilometrowa, rowerowa „Pętla Trojak”. Trasa ta, o urokliwym i pełnym malowniczych odcinków i serpentyn przebiegu, dostępna jest z tzw. Ronda Dużego – leśnego rozdroża, znajdującego się tuż nad lądeckim Arboretum. Do charakterystycznej dla całej sieci singletracków bramy wjazdowej cykliści bezproblemowo mogą dotrzeć korzystając m.in. z tzw. „Pętli Zdrój”, która swój bieg rozpoczyna i kończy przy Biskupich Stawach w Lądku-Zdroju.
Pętla Trojak, z uwagi na swój przebieg i charakter, znacząco wzbogaciła atrakcyjność turystyczną lądeckiego Kurortu. Dzięki niej – oprócz urozmaicenia rowerowej eskapady o kolejne kilometry i efektowne, pełne serpentyn i kładek zjazdy – można także bezproblemowo dotrzeć w pobliże znajdujących się wokół Kurortu ważnych turystycznie miejsc, m.in. punktu widokowego ze skałkami na Trojaku, kościółka w Karpnie czy ruin zamku Karpień.
Pętla Trojak powstała jako działanie w ramach projektu „Singletrack Orlicko – Kladsko” nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239, tj. zadania współfinansowanego z Programu Operacyjnego Interreg VA Republika Czeska –Polska na lata 2014-2020. Wartość zadania to koszt 300.000,- zł, z czego minimum 85% to dofinansowanie ze środków UE.
Oficjalne uruchomienie powyższej trasy dla rowerzystów – zgodnie z regulaminem tras rowerowych Singletrack – planowane jest na początek II kwartału 2020 roku.

Wydania: