Rozmowa o Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie z prezesem p. Jerzym Dudzikiem

Autor: 
Rozmawiał: Mirosław Awiżeń
agror.jpg

- Zacznijmy może od metryczki...
- Data założenia to 22 maja 1991 rok...
- ... to już 29 lat!?
- Uhm. Kapitał zakładowy Spółki ARR „AGROREG” S.A. wynosi 8,5 mln zł i jest reprezentowany przez 24 akcjonariuszy a reprezentacja Akcjonariatu ma charakter publiczno-prywatny. Najwięksi Akcjonariusze to Gmina Miejska Nowa Ruda oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Trzeba koniecznie zaznaczyć, że Spółka prowadzi działalność o charakterze „nie dla zysku” a na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego. Zasadniczo działalność Spółki jest realizowana na obszarze województwa dolnośląskiego. Działalność pożyczkową prowadzimy również na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego.
- To teraz podsumujmy działanie Spółki przez te nieomal 30 lat istnienia. Zacznijmy od kondycji finansowej Spółki.
- Gdybyśmy sumowali zysk, to w okresie od 2000 roku wypracowaliśmy zysk ok. 12,2 mln zł przy przychodach 69,86 mln zł. Został zbudowany majątek Strefy Przemysłowej „Słupiec” o wartości 33,6 mln zł. Chciałbym zaznaczyć, że zaczynaliśmy od „zera”.
- Na czym polega: „wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego”?
- Realizujemy zadania statutowe. Mówiąc inaczej staramy się pomagać przedsiębiorcom w ich planach rozwojowych i rozwiązywaniu problemów wynikających z prowadzonej działalności..
- Zadania Spółki na ten rok i najbliższe lata?
- Z jednej strony kontynuacja tego, co robimy. Z drugiej szukanie nowych obszarów, np. klimat, ochrona środowiska…. Jesteśmy w czasie organizowania nowych rozwiązań dotyczących wsparcia z udziałem środków Unii Europejskiej. Sygnały o zbliżającej się recesji nie można pozostawić bez uwagi.
To co obecnie oferujemy:
Zacznijmy od Doradztwa. To zagadnienie przedstawia p. Ula Adamska – odpowiedzialna za ten temat.
Mówi p. Ula Adamska: W 2019 roku udzieliliśmy 198 usług doradczych i 608 usług informacyjnych. Usługi doradcze to diagnozy na potrzeby głównie szkoleniowe, a także związane z realizacją programu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mikro-małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników”.
- Czy te programy łączą się z finansami?
- Tak. Są przewidziane dotacje na szkolenia. Oprócz tego mamy projekt aktywizacji zawodowej dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy.
I w tym wypadku są przewidziane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenie zawodowe, dofinansowanie do studiów, staży, dodatek relokacyjny itp.
O pożyczkach na działalność gospodarczą mówi p. Piotr Wróbel.
W chwili obecnej Spółka prowadzi nabór wniosków pożyczkowych w ramach realizowanego projektu Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa. Produkt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.
W ramach instrumentu finansowane są m.in. przedsięwzięcia związane z:
- wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
- rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
- inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.
Aktualnie oferujemy przedsiębiorcom pożyczki w kwocie do 1 mln zł przy oprocentowaniu już od 1,84% w skali roku. Maksymalny okres finasowania pożyczki wynosi 84 miesiące (siedem lat). Zapraszam wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z naszą ofertą dostępną na stronie www.dolny-slask.pl

Wracamy z rozmową do p. Prezesa.
- Cieszy nas każda pożyczka udzielana Przedsiębiorcy z Ziemi Kłodzkiej.
Dla przykładu z tych tzw. nowych obszarów, wartym uwagi jest nowy projekt dotyczący działania na rzecz profilaktyki zdrowia.
- Co to znaczy?
- Jest to projekt opieki telemedycznej dla osób po od-bytym zawale serca, realizowany przez Zakład Opieki Zdrowotnej z Kłodzka. My, jako AGROREG, jesteśmy menadżerami projektu. Projekt zakłada udostępnienie zestawów do diagnostyki osobom zakwalifikowanym do programu. Będzie to znaczące udogodnienie w rozwiązywaniu każdego indywidualnego problemu w leczeniu.
Kolejna dziedzina, którą zajmuje się Spółka, to zagadnienie tzw. inteligentnej specjalizacji. Ważny priorytet wsparcia w tzw. nowym okresie programowania 2021-2027.
W tej materii uczestniczymy w pracach Krajowej Grupy KIS 7 – Gospodarka o obiegu zamkniętym woda, surowce kopalne, odpady. Jako prezes Klastra „Wałbrzyskie Surowce” uczestniczę w pracach grupy. W tym zakresie współpracujemy z firmami, które mają w swojej ofercie tzw. zielone technologie w zakresie powietrze - woda – odpady.
- A czy przypadkiem nie jest to „kolejne bicie piany” przez „gadające głowy”?
- Uważam, że nie. Zagadnienie gospodarki o obiegu zamkniętym to filozofia organizowania procesów produkcyjnych z założeniem maksymalnego minimalizowania odpadów. Zakłada się, że zgodnie z oczekiwaniami i wyzwaniami klimatycznymi powinny powstać KONKRETNE projekty, oparte o KONKRETNE pieniądze i KONKRETNIE wdrażane. To bezwzględny priorytet wsparcia z udziałem środków UE.
Kolejnym naszym priorytetem jest czynne włączenie się w prace porozumienia „Deklaracji Sudeckiej”, w której uczestniczy już 108 samorządów, które opracowały strategię rozwoju „Sudety 2030”. Obecnie przygotowywany jest plan wykonawczy dla Sudetów – takie RPO Sudeckie 2020-2030.
- Jaki udział ma tym działaniu „AGROREG”?
- Uczestniczymy w grupie wspierającej przedsiębiorczość. Naszą ambicją jest włączenie się w budowę programu rozwoju gospodarczego Sudetów – miejsca, w którym żyjemy i z którym wiążemy naszą przyszłość.
- Może trochę na wyrost pytanie. Jakie kwoty są potrzebne, by południe woj. dolnośląskiego „dogoniło” bogatą północ?
- Są rozmowy, i to już dość konkretne teraz, by w „rozdaniu finansowym” na lata 2021 - 2027 Sudety mogłyby partycypować w wydaniu ok. 44% z ogólnej puli środków finansowych woj. dolnośląskiego. A to już byłby niezły impuls. Należy pamiętać, że woj. dolnośląskie „załapało się” do regionów Europy piętro wyżej w zamożności jako tzw. region przejściowy, co spowoduje, że otrzymamy z UE mniej pieniędzy i zwiększy się wymagany udział własny. Czeka nas filozofia 5 priorytetów rozwoju: 1/ przedsiębiorczość, 2/ niskoemisyjność, 3/ transport, 4/społeczeństwo, 5/ podregiony wymagające wsparcia. To inny niż dotychczas sposób pracy i patrzenia na przyszłość. Musimy się przeorganizować: w strategiach, programach, planach, projektach…. Aby pozyskiwać wsparcie nie tylko z Regionu musimy mieć w każdym przypadku: strategię i plan wykonawczy.
- I czym jeszcze zajmuje się „AGROREG”.
- Z tych „większych”: Spółka jest operatorem Klastra Wałbrzyskie Surowce. Służy on w budowie modeli biznesowych wykorzystujących potencjał regionalnych surowców mineralnych na potrzeby przemysłu branży kompozytowej. W ramach jego działalności powstał m.in. pomysł projektu: Polska Dolina Kompozytowa. Spółka wspiera także działalność Klastra Wołowina Sudecka w zagadnieniach dot. biokarmy organizacji zdrowej żywności.
- Sporo tego...
- To filozofia budowania dobrych i potrzebnych projektów rozwiązujących realne problemy. Taki jest sens funkcjonowania Spółki Agroreg S.A. Tych, którzy akceptują taką filozofię działania zapraszam do współpracy.

Wydania: