Rok Reimanna

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
Foto: 
Mirosław Awiżeń
r1.jpg
r2.jpg

Dnia 24 stycznia 2020 r. Towarzystwo Miłośników Krosnowic zorganizowało uroczystą konferencję inaugurującą ROK REIMANNA.
Licznie przybyli goście – to przedstawiciele władz kościelnych i samorządowych, różnych instytucji i towarzystw społeczno-kulturalnych, uczniowie miejscowej szkoły, a także po prostu miłośnicy muzyki kościelnej i wszystkich dotychczasowych „reimannowskich festiwali”, organizowanych zarówno w Krosnowicach, jak i Wambierzycach. Zaszczycił swą obecnością konferencję, m.in. biskup Adam Bałabuch oraz wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur.
W programie konferencji przewidziano dwa referaty. Dr Marian Biliński z Opola przedstawił wyczerpująco historię festiwali w Krosnowicach i Wambierzycach – ujmując statystycznie dane dot. występujących na przestrzeni 18 lat chórów, orkiestr, organmistrzów. Podsumowanie 10-lecia festiwali znalazło się nawet w osobnej publikacji jego autorstwa pt. Unikatowość festiwali im. Ignaza Reimanna w Wambierzycach i Krosnowicach..., wydanej w Opolu w 2013 r.
Natomiast dr Siegmunt Pchalek z Kolonii przedstawił referat pt. „Ignaz Reimann – kompozytor – nauczyciel – społecznik”, przypominając biogram tej zasłużonej w dziejach muzyki naszego regionu postaci.
Organizatorzy festiwali zadbali zarówno o strawę dla ducha, jak i ciała. Po referatach bowiem wszyscy zostali poczęstowani „reimannkami”, czyli specjalnymi ciastkami, które zostały tak nazwane na cześć kompozytora działającego w Krosnowicach. A potem jeszcze znów strawa duchowa, czyli na zakończenie „Koncert połączonych chórów Cantate Domino z Nowej Rudy i Opolskiego Chóru Kameralnego". Pozostaje nam teraz czekać na koncerty festiwalowe.

Wydania: