Remont i przebudowa biblioteki w Wojborzu

Autor: 
inf. MH
6listopad2019.jpg

W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich otrzymała dofinansowanie na zadania pn. „Remont i przebudowa Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu” ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet. 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 w wysokości 481 524,00 zł.
Dzięki władzom gminy powierzchnia użytkowa biblioteki zwiększyła się o blisko 101,00 m2 i po zakończeniu inwestycji będzie wynosić 175,2 m2. Celem remontu i przebudowy jest dostosowanie istniejącej bazy do zmieniających się potrzeb i standardów, a także stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotecznych. Główne kierunki to podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców, stworzenie nowej oferty dla dzieci i młodzieży, dostosowanie lokalu do obsługi osób niepełnosprawnych oraz zawiązanie partnerstwa publiczno-społecznego ze środowiskiem lokalnym.
W wyniku przeprowadzonego przetargu zadanie realizuje Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bystrzycy Kłodzkiej za kwotę 906 026,20 złotych. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
Dokumentacja zdjęciowa: przed rozpoczęciem inwestycji i w trakcie remontu i przebudowy.
Jednocześnie informujemy, że dzięki uprzejmości dyrekcji miejscowej Szkoły Podstawowej działalność biblioteczna została przeniesiona (na czas remontu) do auli szkolnej. Serdecznie zapraszamy!

Wydania: