W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
sz1.jpg
sz2.jpg

*Mikołajkowe spotkanie maluchów.
Po raz trzynasty odbyło się spotkanie najmłodszych mieszkańców gminy Szczytna, urodzonych między październikami 2018 i 2019 r.
W latach minionych największa ich liczba to – 85, najmniejsza – 45 osób. Zwykle najwięcej dzieci rodzi się jesienią, tym razem w październiku (9), najmniej wiosną – w kwietniu (2). Pomysłodawcami tej imprezy byli: Anna Nowak, ówczesna dyr. Biblioteki Publicznej oraz Marek Szpanier, ówczesny burmistrz. W tym roku jego gospodarzami byli Aleksandra Mendychowska i Jerzy Król, obecna dyrektor biblioteki oraz obecny burmistrz.
W czasie, o którym mowa, urodziło się w gminie 65 dzieci, w tym 35 dziewczynek. Na wsiach – 34 (najwięcej w Niwie – 10), w mieście – 31. Dziewczynkom najczęściej nadawano imiona: Hanna, Lena, Nela, chłopcom – Jan, Oliwier, Stanisław.
Spotkanie miało miejsce w restauracji „Tajemniczy Ogród” i chociaż z zaproszenia skorzystała tylko około połowa rodziców, w sali było tłoczno, gdyż dzieciom towarzyszyli najczęściej oboje rodzice, często też starsze rodzeństwo. Po części tzw. oficjalnej – wręczanie upominków, dyplomów, nastąpiła część fotograficzna czyli zdjęcie wspólne z Burmistrzem, z Mikołajem i maskotką Szczytnej – misiem Benio. Niestety, tej maskotki zabrakło w torbie z upominkami, zastąpiła go inna zabawka. Tradycja się nam trochę zachwiała.

*I Mikołaj w świetlicy wiejskiej w Chocieszowie.
Chocieszów to jedna z większych wsi wchodzących w skład gminy Szczytna. Na przestrzeni ostatnich lat sporo się tam zmieniło, jednak mieszkańcom wsi brakowało m.in. świetlicy, która służyłaby i dzieciom, i dorosłym. A że w Chocieszowie zawsze aktywnie działało Koło Gospodyń Wiejskich; strażacy z OSP od dłuższego czasu różnymi sposobami udowadniali, że są potrzebni i z uporem walczyli o swoje istnienie, do tego Rada Sołecka oraz nowa pani sołtys Mirona Wiaderny i radny Marcin Legierski, niemożliwe stało się możliwe. Pieniądze na remont świetlicy zdobyto, realizując projekty, mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych lokalnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu nie tylko wymienionych organizacji, także osób prywatnych, udało się w zdewastowanym pomieszczeniu wykonać remont podłogi, remont schodów, wymianę okien (w planie – instalacja co), a przy szkole urządzić plac zabaw.
Podsumowanie projektów odbyło się 7. grudnia w wyremontowanej świetlicy. Uczestniczyli w tym wydarzeniu mieszkańcy i zaproszeni goście. Przybył również Mikołaj z paczkami dla dzieci z Chocieszowa, Niwy i Studzienna. Około 200 paczek przygotowano dzięki sponsorom; przeznaczono na nie środki sołeckie z Niwy, a p. Sołtys – swoją prowizję z poboru podatków w wysokości 400 zł.
Tylko patrzeć jak swoje zwycięstwo nad niemocą władz świętować będzie OSP w Chocieszowie.

*Z sali posiedzeń Rady Miasta w Szczytnej.
• Pierwszy przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM, Artur Gazda, złożył rezygnację ze swojej funkcji. Od 1.12. 2019 r. zastąpi Go radny Marcin Legierski.
• Po rozpatrzeniu skargi kilkorga mieszkańców ul. Bukowej i sąsiednich na bezczynność Burmistrza i braku reakcji na działalność tartaku, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że była ona bezzasadna; uchwałę w tej sprawie RM przyjęła jednogłośnie. Powód skargi został usunięty. W każdym razie powinien być usunięty.
• Do Statutu OPS wpisano prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów. Prace adaptacyjne budynku przeznaczonego na ten cel mają się zakończyć do końca grudnia 2019 r., uruchomienie jego działalności nastąpi nieco później. Po zakończeniu prac przygotowawczych, obiekt zostanie przekazany Ośrodkowi Pomocy Społecznej i ten będzie odpowiedzialny za jego działalność. Projekt zakłada zatrudnienie w nim 3 pracowników, będzie odpłatny i może otoczyć opieką 15 seniorów. Na pytanie radnego J. Hary, czy na prowadzenie takiego domu są przewidziane w budżecie Gminy środki, burmistrz J. Król wyjaśnił, że „jeśli gmina dostała pieniądze na urządzenie DDP, to i na jego prowadzenie powinna dostać. Odpowiednie wnioski już zostały złożone.”
*Gospodarka odpadami po nowemu.
„Jesteśmy zmuszeni do absurdalnych rozwiązań dotyczących gospodarowaniem odpadami”– powiedziała Prezes Spółki „Usługi Komunalne” na spotkaniu z radnymi. Trwają bowiem prace mające na celu ustalenie i przygotowanie niezbędnych uchwał i regulaminów. Wiadomo: wszyscy będziemy sortować odpady; za niestaranne sortowanie Burmistrz będzie mógł nałożyć karę; zasady odpłatności – od osoby; obecnie Gmina dokłada do wywozu odpadów; wśród mieszkańców jest sporo takich, którzy nie płacą za odbiór odpadów, niektórzy nawet od kilku lat. O nowych zasadach, obowiązujących od 1.01.2020 r. Spółka poinformuje mieszkańców na piśmie.

Wydania: