Pracowity rok dla „Detektywów Przeszłości”…

Autor: 
inf. Detektywi Przeszłości
Foto: 
Mirosław Awiżeń
d1.jpg
d3.jpg

„Detektywi Przeszłości” to nieformalna grupa młodzieży, działająca przy Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości pod opieką nauczyciela historii i regionalisty p. Marka Królikowskiego, która od 5 lat odkrywa i kataloguje zachowane pomniki historii w kłodzkich wsiach. Działania grupy mają na celu upowszechnianie wiedzy o tych mało znanych lub zapomnianych dla społeczności lokalnej zabytkach, które są świadectwem wielokulturowego dziedzictwa regionu.
Krosnowice to kolejna już miejscowość Gminy Kłodzko, która znalazła się na „celowniku” młodych pasjonatów historii lokalnej. W dniu 16 grudnia ub.r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Krosnowic odbyło się uroczyste podsumowanie projektu: Wielokulturowe dziedzictwo wsi Krosnowice, który dofinansowany został w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Kłodzku. Efektem prac młodych detektywów było odkrycie ponad 40 pomników historii (kościół pw. św. Jakuba, pałace i dwory, pomniki małej architektury sakralnej - krzyże i kapliczki przydrożne z XVIII- XIX w., w szczególności rzadko spotykane w krajobrazie kłodzkich wsi kapliczki skrzynkowe).
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Kłodzko, Radni Rady Gminy Kłodzko, Sołtys wsi Krosnowice, Prezes TMK, Dyrektorzy Szkoły Podst. w Krosnowicach oraz Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, licznie przybyli uczniowie obydwu szkół z rodzicami oraz mieszkańcy wsi. Oprócz prezentacji i filmu, który powstał w trakcie dwudniowego obozu wolontariackiego, zaprezentowane zostały również publikacje powstałe w projekcie (w sumie ponad 1000 szt.): przewodnik z opisami wszystkich zabytków w językach: polskim, czeskim i niemieckim, a także folder z mapką trasy turystycznej po miejscowości. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Zabytki mojej wsi”, w którym wpłynęła rekordowa liczba prac (43). Dzięki hojności sponsorów (Starosta Powiatu Kłodzkiego, Wójt Gminy Kłodzko, radni Rady Gminy Kłodzko: Urszula Borkowska, Wanda Piotrowska, Marek Królikowski, Firma Ski-Raft z Ławicy, Firma Handlowo- Usługowa „Stawros” z Kłodzka, Twierdza Kłodzko i Kryta Pływalnia w Kłodzku) nagrodę otrzymał każdy uczestnik konkursu.
Miniony rok był jak dotąd najbardziej pracowitym okresem w historii działalności młodych odkrywców. W pierwszej połowie 2019 r. Detektywi Przeszłości opracowali historycznie i turystycznie pięć miejscowości Gminy Kłodzko: Wilczą, Wojbórz, Łączną, Święcko i Gorzuchów (projekt dofinansowany ze środków Fundacji PZU). W czerwcu zakończył się podobny projekt w Droszkowie (dofinansowany ze środków Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku w ramach programu „Szkoła w Działaniu”).
Druga połowa roku przyniosła opracowanie kolejnych pięciu kłodzkich wsi: Morzyszowa, Podtynia, Ławicy, Młynowa i Ścinawicy (projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Programu „Wspólnie dla Dziedzictwa”).
W ramach projektów wydano ponad 4500 szt. publikacji (przewodniki, foldery) w jęz. polskim, czeskim i niemieckim, powstały trzy filmy promocyjne, a w każdej z miejscowości ustawiona została tablica informacyjna z krótka historią wsi oraz prezentująca odkryte zabytki.
Na początku 2020 r. „niezmordowani” w swoich działaniach młodzi detektywi rozpoczną realizację kolejnego projektu: „Szlak Pomników”, który tym razem swoim zasięgiem obejmie: Szalejów Górny, Szalejów Dolny, Stary Wielisław oraz Polanicę-Zdrój (dofinansowany ze środków pozyskanych w projekcie Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów).

Wydania: