NOWO WYREMONTOWANE ŁAZIENKI W KŁODZKIM SZPITALU

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
azienki.jpg

W ramach dwóch projektów z Budżetu Obywatelskiego 2019 i za sprawą Państwa głosów, zostały przekazane środki finansowe z Powiatu Kłodzkiego na wyremontowanie łazienek na oddziale dziecięcym oraz oddziale wewnętrznym w kłodzkim szpitalu. Pomysłodawczyniami projektu były panie: Dorota Łakucewicz oraz Maria Dukat-Krzonkalla.
Odnowione i pachnące jeszcze świeżością łazienki oglądali wszyscy zaangażowani w ich wyremontowanie.
Władze powiatu reprezentowali: Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, Zbigniew Łopusiewicz – przewodniczący Rady Powiatu, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – wicestarosta kłodzki, Małgorzata Kanecka – członek Zarządu Powiatu, Renata Wolan-Niemczyk – przewodnicząca Komisji Zdrowia.
Jadwiga Radziejewska – dyrektor kłodzkiego ZOZ Szpital Kłodzko pełniła natomiast rolę gospodarza, która wraz m.in. z ordynatorami w/w oddziałów prezentowała wszystkim zgromadzonym efekty finałowe.
Pomysłodawczynie zgłaszając swoje projekty zgodnie twierdziły, że ich realizacja, będzie bardzo dobrze służyć dobru społecznemu. Budżet Obywatelski przewidywał po 15 tys. zł na każdy projekt. Jednak całkowity koszt remontu jednej łazienki wynosił 37 tys. zł, a powstałą różnicę pokrył szpital. Starosta Kłodzki przypomniał również, że na oddziale dziecięcym jest możliwość w trakcie leczenia dzieci przebywania ich rodziców lub opiekunów bezpłatnie – całodobowo. Dodatkowo szpital wyremontował dla takich osób osobną łazienkę.

Wydania: