VII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SPOTKANIA RADOŚCIĄ MALOWANE”

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
niepełn.jpg

Starosta kłodzki Maciej Awiżeń został zaproszony na festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, gdzie miał kolejną okazję osobiście spotkać się i porozmawiać z osobami z tego środowiska o ich problemach.
To samo niebo mamy nad głowami
To samo słońce promieniami darzy
Tak samo kochać chcemy,
chcemy być kochani
Więc nie bój się, nie bój się zobaczyć
Zobacz we mnie człowieka
Ja na litość nie czekam /.../
Ten fragment tekstu z utworu Stanisława Sojki, znakomicie obrazuje i jest najlepszym podsumowaniem tego spotkania.
Chcemy aby te słowa dotarły do jak największej liczby ludzi, aby rozmieli, że pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi może przybrać różne formy – i nie tylko materialne.
Cieszymy się, że jako powiat możemy uczestniczyć czynnie w życiu osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie możliwie największej liczby wszelkich inicjatyw, mających na celu poprawę jakości ich życia.
O festiwalu:
VII Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Spotkania Radością Malowane” to wyjątkowa impreza promująca dorobek artystyczny uczniów szkół specjalnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowych w środowiskowych domach samopomocy, mieszkańców domów pomocy społecznej i dziennych ośrodków adaptacyjnych z terenu całego Województwa Dolnośląskiego.
Spotkania tego typu jak ten festiwal pomagają uwierzyć takim osobom w siebie, mobilizują do podejmowania nowych działań, sprzyjają w nawiązywaniu ciekawych znajomości, a także dają możliwość dzielenia się swoimi talentami i wrażliwością.
Patronat honorowy: Fundacja Anny Dymnej “Mimo Wszystko”
Mecenat: Mateusz Jellin – Burmistrz Polanicy-Zdrój, Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki
Współpraca:
Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
Uzdrowiska Kłodzkie
Organizatorzy:
Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia
„Edukator”
Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
RST – Regionalna Szkoła Turystyczna Technikum im. Jana Pawła II
Patroni medialni:
Telewizja Kłodzka
DOBA.PL
Panorama Ziemi Kłodzkiej

Wydania: