BUDŻET OBYWATELSKI POWIATU KŁODZKIEGO 2020. WYNIKI GŁOSOWANIA

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie

Po raz kolejny zdecydowaliście Państwo, które zgłoszone projekty wygrały w ramach konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na rok 2020. W tym roku mieszkańcy powiatu oddali łącznie 10 442 głosy i tylko 4 z nich były nieważne. Ogromna determinacja autorów poszczególnych projektów sprawiła, że tyle osób zostało zmobilizowanych do udziału w głosowaniu. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali najwięcej głosów i cieszymy się razem z nimi. Już nie możemy się doczekać realizacji każdego projektu. Dziękujemy również wszystkim, zarówno Państwu za tak duże zainteresowanie i zaangażowanie, ale i pracownikom starostwa, którzy ciężko pracowali nad tegoroczną edycją budżetu obywatelskiego. Z każdego zrealizowanego projektu przygotujemy dla Państwa relacje. Zapraszamy wszystkich do śledzenia informacji na naszych stronach i udziału w przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. WYNIKI: Lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na rok 2020 (kolejno podano: tytuł zadania/ miejsce realizacji/ szacunkowy koszt realizacji/ liczbę oddanych głosów/ decyzję Zarządu Powiatu Kłodzkiego).
1. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Pow. Kłodzkiego poprzez doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec/ Nowa Ruda-Słupiec/ 14 798,00/ 1192 – zatwierdzony do realizacji. 2. Zwiększenie bezpieczeństwa w Pow. Kłodzkim poprzez doposażenie Ochot. Straży Pożarnej w St. Gierałtowie – Gmina Stronie Śl./ St. Gierałtów/ 15 000,00/ 656 – zatwierdzony do realizacji. 3. Poprawa bazy sportowej LUKS Czermna etap II/ Kudowa Czermna/ 15 000,00/ 569 – zatwierdzony do realizacji. 4. Wyposażenie pracowni biologicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Chrobrego w Kłodzku/ Kłodzko/ 14 439,00/ 488 – zatwierdzony do realizacji. 5. Burza Dzikowiec wraca do gry – zakup sprzętu i odzieży sportowej/ Dzikowiec/ 15 000,00/ 483 – zatwierdzony do realizacji. 6. Bystrzyca Kł. – miasto królewskie/ Bystrzyca Kł./ 15 000,00/ 471 – zatwierdzony do realizacji. 7. Doposażenie jednostki OSP Szalejów Górny – zakup ubrań specjalnych/ Szalejów Górny/ 14 000,00/ 457 – zatwierdzony do realizacji. 8. Budowa wiaty ogniskowej na terenie ROD „Jubilat” w Lewinie Kł./ Lewin Kł./ 15 000,00/ 450 – zatwierdzony do realizacji. 9. Jak sobie radzić z bioodpadami? Czy domowy kompostownik to właściwe miejsce  na opakowania biodegradowalne/ Kłodzko/ 11 070,00/ 408 – zatwierdzony do realizacji. 10. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach w sprzęt pozwalający prowadzić działania z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach nocnych/ Trzebieszowice/ 13 000,00/ 388 – zatwierdzony do realizacji.
Realizacja zatwierdzonych projektów rozpocznie się zgodnie z harmonogramem od dnia 3 lutego 2020 r.

Wydania: