Wieści z Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. GMNR
1zawody pływackie.jpg
2gratulacje dla laureatki Nobla.jpg
3Dzień Edukacji Narodowej.jpg

*Zawody Pływackie
W sobotę 30 września Klub Sportowy Swim Team Nowa Ruda zorganizował IV Sowiogórskie Zawody o Tarczę Wszechstronnego Sprintera w Wyścigach Australijskich. Gratulujemy trenerowi Klubu, inicjatorowi zawodów, Rafałowi Łacnemu inicjatywy. Życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w propagowaniu tej dyscypliny sportu.Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska miała zaszczyt objąć zawody honorowym patronatem.

*Promesy dla OSP
W środę, 2 października przedstawiciele czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowa Ruda otrzymali promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jednostki składały wnioski na podnoszenie/unowocześnienie potencjału techniczno/chemicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii i ich skutków mających wpływa na środowisko na terenie województwa dolnośląskiego. Strażacy otrzymają do 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska serdecznie gratuluje i dziękuje OSP Bożków, OSP Czerwieńczyce, OSP Nowa Wieś Kł. i OSP Dzikowiec za dobrze sporządzone wnioski, dzięki którym podniesie się poziom naszego bezpieczeństwa.

*Gratulujemy Noblistce
Serdecznie Gratulujemy Oldze Tokarczuk, która wybrała jako miejsce zamieszkania jedną z miejscowości Gminy Nowa Ruda.
Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, laureatka The Man Booker International Prize 2018 za powieść „Bieguni” (Flights) oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: „Bieguni” (2008) i „Księgi Jakubowe” (2015).
W 2015 Olga Tokarczuk wraz z Karolem Maliszewskim zainicjowali powstanie Stowarzyszenia Kulturalnego „Góry Babel”, które z Gminą Nowa Ruda są organizatorami festiwalu literackiego Góry Literatury. W jego programie znajdują się: akcje edukacyjne, debaty, koncerty, panele, pokazy, spotkania, Noworudzkie Spotkania z Poezją, warsztaty: filmowe, kulinarne, literackie; wystawy.
Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego niezwykłego przedsięwzięcia literackiego, któremu od samego początku patronuje wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska.

*Zalew w Dzikowcu
W świetnym tempie przebiegały prace budowlane na zaporze wodnej zbiornika w Dzikowcu Kłodzkim. Zakres remontu objęły prace konserwacyjne i naprawcze elementów stalowych zapory, w tym: zasuwy, upusty denne i ich zamknięcia, rurociągi, wieża przelewowa i stopnie włazowe, a także elementy betonowe i umocnienia skarp. Uszczelniono również ziemną zaporę czołową zbiornika. W ramach projektu wykonane zostały nowe zasuwy oraz pizometry,. Dzięki inwestycji możliwe będzie zwiększenie poziomu wody w zbiorniku i jego dalsze zagospodarowanie. Remont ma na celu uzyskanie pożądanego stanu technicznego, tak by zapewnić mieszkańcom i turystom możliwość korzystania z tego urokliwego miejsca. Środki na realizację inwestycji pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), które pozytywnie rozpatrzyło złożone przez władze gminy projekty na odbudowę infrastruktury uszkodzonej w wyniku obfitych opadów deszczów.

*Obchody Dnia Edukacji Narodowej
W dniu 14 października br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Do Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kłodzkich przybyli radni Gminy Nowa Ruda, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty, osoby związane z środowiskiem oświatowym oraz tegoroczni stypendyści z rodzicami. Gala rozpoczęła się od występu artystycznego aktorów z Młodzieżowego Teatru Muzycznego działającego przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, a tuż po występach nastąpiło Wręczenie Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda. W roku szkolnym 2019/2020, za wybitne wyniki w nauce nagrody otrzymało 41 uczniów, a za wybitne osiągnięcia sportowe 13 uczniów. W dalszej części uroczystości wójt Adrianna Mierzejewska wręczyła nagrody dla wyróżniających się pedagogów i dyrektorów publicznych placówek oświatowych. Wśród osób wyróżnionych i nagrodzonych znaleźli się: Anna Kozioł, Joanna Sokołowska-Witowska, Anna Kęska, Adam Chorągwicki oraz Alicja Nowak-Wałoska, która otrzymała nagrodę i tytuł Nauczyciela Roku. Spotkanie było także okazją do złożenia przez Wójt Gminy Nowa Ruda podziękowań i życzeń dla wszystkich pracowników oświaty, a także zapoznania zebranych z planami inwestycyjnymi związanymi z poprawą warunków.

*Klub seniora w Jugowie
Potrzeba stworzenia Klubu Seniora powstała z inicjatywy wójta Gminy Nowa Ruda Adrianny Mierzejewskiej. Koncepcja ta narodziła się w wyniku spotkań i rozmów z przedstawicielami Klubu Seniora „Wrzos” z Jugowa i Klubu Seniora „Iskierki” z Ludwikowic Kłodzkich, a także przedstawicieli Stowarzyszenia Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda zrzeszającego Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.
W trakcie rozmów środowiska osób starszych wyrażały potrzebę utworzenia na terenie Gminy ośrodka skupiającego i aktywizującego osoby starsze, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w ży-ciu społecznym i zawodowym.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców gminy oraz dorównując standardom europejskim powstaje na terenie gminy Klub Seniora. Zapewni on mieszkańcom w wieku senioralnym dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Dostosowane one będą do ich potrzeb, a zadania realizowane to m.in. zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie aktywności społecznej i integracji środowiskowej, rozwijanie umiejętności i zainteresowań. Utrzymanie kondycji psychofizycznej osób starszych na jak najwyższym poziomie będzie możliwe poprzez wszechstronną pomoc usługową w środowisku zamieszkania.
Kompleksowe prace budowlane w celu przebudowy i remontu budynku gospodarczego z przeznaczaniem na Klub Seniora w Jugowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną są już daleko posunięte. Cała inwestycja to koszt ponad 1 160 000 tys., ale 85% pokryte będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

*Zakup samochodu dla OSP Bożków
Podpisano umowę na zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Bożków. Strażacy będą mogli cieszyć się nowym wozem przed 20 grudnia br. Nowy MAN kosztował będzie 829 020 zł i będzie kolejnym w pełni profesjonalnym wozem bojowym zakupionym dla jednostki OSP w Gminie Nowa Ruda. Gmina udzieliła dotację celową na ten jego zakup w wysokości 470 000 zł.

*Oświetlenie w Bożkowie
W tzw. Małym Bożkowie zamontowano 35 latarni drogowych o wysokości 8 m z oprawami LED, poprowadzono również podziemną linię kablową oraz zamontowano szafę sterującą. Wszystko to w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwaw Bożkowie poprzez budowę oświetlenia drogi powiatowej 3340D stanowiącej dojazd z przysiółka Mały Bożków do drogi wojewódzkiej nr 381.
Kwota realizacji zadania to ponad 172 000 zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

*16 laptopów trafi do bożkowskiej szkoły
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie. W konkursie wzięło udział 1606 szkół z całej Polski, a nagrodami były mobilne pracownie multimedialne, składające się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu. Zdobyta nagroda posłuży uczniom z Bożkowa do podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych oraz wspomagania procesu kształcenia w szkole.
*Zapraszamy w najbliższym czasie
Listopad zapowiada się dla Gminy sportowo-patriotycznie. Już 11, w poniedziałek zapraszamy na ósmą edycję Górskiego Biegu Niepodległości w Świerkach. 16 listopada odbędzie się 9. Przegląd Pieśni Patriotycznych w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda (CKGNR) w Ludwikowicach Kł., a 23 listopada zapraszamy na Gala Biegów Górskich i półmaraton Orzeł w Sokolcu.

*APLIKACJA BLISKO
Gmina Nowa Ruda rozpoczęła we wrześniu 2019r. nadawanie w systemie mobilnej komunikacji SISMS. Za pomocą sprawdzonego w setkach samorządów systemu, będziemy na bieżąco informować mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach bezpośrednio na telefon. System dla użytkowników jest bezpłatny i restrykcyjnie przestrzega zasad wymaganych przez RODO.
JAKIE INFORMACJE BĘDZIEMY PRZESYŁAĆ NA TELEFONY?
- aktualne sprawy dotyczące mieszkańców
- zagrożenia i niebezpieczeństwa
- istotne utrudnienia i awarie
- imprezy kulturalne i sportowe
- nadchodzące wydarzenia
- ostrzeżenia wojewódzkie z RSO
- przypomnienia o opłatach lokalnych i podatkach
KORZYSTAJ BEZPŁATNIE: 
Zdecydowanie zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO, w której można znaleźć nie tylko nasze serwisy, ale również zamówić powiadomienia od innych nadawców np. „Policji”, „Wyłączenia Prądu”. Aplikacja dostarcza pełne komunikaty z multimediami, a o nowej wiadomości powiadamia podobnie jak SMS.
Wymaga dostępu do internetu, ale jest tak zaprojektowana, że ma znikomy pobór danych. Warto być BLISKO:
- aplikacja dostarcza informacje tylko z zaznaczonych serwisów bez reklam i spamu
- umożliwia subskrypcję nadawców w wielu lokalizacjach
- nie pobiera danych od użytkowników
- jest bezpłatna
 W każdej chwili można wypisać się z wybranego wcześniej serwisu lub całkiem się wyrejestrować z systemu. 

Wydania: