Konferencja: Archiwa kościelne w niepodległej Polsce. Łódź, 14-16 października 2019 r.

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
henia-konferencja.jpg

W dniach 14-16 października 2019 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt. „Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”. Organizatorzy konferencji: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Konferencja Episkopatu Polski zaprosili do jej udziału także kłodzczan: Henrykę Szczepanowską, autorkę projektu „Archiwa jezuitów Kłodzkich Od-Nova” oraz Mietka Kowalcze wykonującego prace ratunkowe w archiwum. Ich wystąpienia przewidziano w module: Zagadnienia prawne i finansowe funkcjonowania kościelnych zbiorów archiwalnych: 16.X. g. 9.50 - 10.15 – Archiwa jezuitów kłodzkich. Uratować, zabezpieczyć, udostępnić społecznie, czyli UZUS (praktyka w Kłodzku) – Henryka Szczepanowska, Mieczysław Kowalcze („Od-Nova”).
Projekt powyższy realizowany jest w obszarze dokumentów zgromadzonych w Archiwum Wielkiego Dekanatu Kłodzkiego oraz w jego najstarszej, bo od XIII w. gromadzonej części zbioru archiwum pojoanickiego znajdującego się na emporze południowej Kolegiaty Kłodzkiej oraz w Domu Zakonnym o.o. jezuitów. Projekt „Od-Nova” od trzech lat korzysta z dofinansowania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w najwyższej możliwej kwocie dofinansowania 100 tys. zł rocznie i skupia szczególną uwagę archiwistów oraz środowisk naukowych jako bardzo nowatorski i wykonywany z dużym zaangażowaniem wolontariuszy. Bardzo interesujący jest też aspekt edukacyjny i popularyzacja zagadnienia w mediach. Stale z kłodzkim archiwum współpracują Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie oraz Uniwersytet Wrocławski. Tylko w okresie realizacji projektu na bazie badanych zbiorów znajdujących się w archiwum ukazało się sześć książek, w tym dwie pozycje wydane za granicą a w przygotowaniu znajdują się kolejne dwie książki. Jedna z nich to niezwykle interesujące opracowanie dotyczące twórczości kłodzkiego jezuity, znakomitego architekta Simona Pitza a druga dotyczy procesu konserwacji oraz badań dokumentów pergaminowych i papierowych z pieczęciami z XIII i XIV w . W projekt zaangażowało się wielu wolontariuszy i gości: czeski kardynał Duka i arcybiskup Maly, noblistka Olga Tokarczuk, znakomity badacz archiwów śląskich historyk Rainer Sachs z Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu a nawet w pracach wolontariackich brała udział 14-osobowa grupa kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji z minister Anną Streżyńską.
W prezentowanych w trakcie konferencji danych zauważono kłodzki projekt Od-Nova i oceniono go bardzo wysoko: jest jednym z dwóch zadań dofinansowanych ze środków NDAP o najwyższych wskaźnikach realizacji. Tak więc zasadniczo właśnie te aspekty stały się przedmiotem wystąpienia Heni Szczepanowskiej i Mietka Kowalcze a ich referat zostanie opublikowany w 2020 r. w książce poświęconej archiwom kościelnym w niepodległej Polsce.

Wydania: