Dofinansowanie dla Polanicy-Zdroju

Autor: 
inf. UM
pp1.jpg

Gmina Polanica-Zdrój otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska” na modernizację boiska i dwóch kortów tenisowych na terenie OSiR-u.
Kwota dofinansowania wynosi 250 000 zł.
OSP Polanica-Zdrój otrzymała dofinansowanie w wys. 18 000 zł w ramach programu „Mały Strażak” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te środki zostaną przeznaczone na zakup kamery.
Za kwotę około 5000 zł zakupiony będzie tablet i zestaw fantomów w ramach dotacji przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Strażacy dziękują burmistrzowi Polanicy-Zdroju – Mateuszowi Jellinowi za wsparcie i pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.

Wydania: