Rozpoczynamy nowy rok szkolny

Autor: 
Anna Hnatów-Biela
rok.jpg

2 września o godz. 9:00, po mszy św. rozpoczynającej nowy rok szkolny 2019/2020, spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, by uroczyście powitać siebie wzajemnie, nowego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach, nowych nauczycieli i by wspólnie przeżyć obchody Projektu „Przerwany Marsz”. W progach Szkoły Podstawowej w Krosnowicach przywitaliśmy nowego dyrektora, którym został pan Mieczysław Kowalcze i którego w imieniu własnym i wszystkich nas powitali: wójt Gminy Kłodzko – pan Zbigniew Tur, pani Magdalena Żwirełło z Radą Rodziców, pan Franciszek Piszczek – prezes Towarzystwa Miłośników Krosnowic i pani Anna Piasecka – reprezentująca Klub Seniora w Krosnowicach. Wszyscy życzyli nowemu Dyrektorowi wytrwałości i powodzenia w realizowaniu wszelkich przedsięwzięć.
Przewodnicząca szkoły, Klaudia Sambor rozpoczęła apel od przytoczenia wiadomości na temat wydarzeń sprzed 80 lat i przywitała przybyłych do naszej szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia, którzy w symboliczny sposób wstępując w progi szkoły w dniu rozpoczęcia nauki, dokończyli przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. To dzięki nim przecież dzisiaj młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów. „Projekt „Przerwany Marsz” jest próbą stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski, mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej.” „Tak klamrą po osiemdziesięciu latach od tamtych dni symbolicznie zamknęliśmy Ich Przerwany Marsz i otworzyliśmy nasze ramiona wobec tych, którzy mogli mieć poczucie odtrącenia, zapomnienia i zmarginalizowania zarówno w narracji okupacyjnej, jak i świadomości, co to znaczy być dzieckiem w czasie wojny.”
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, wraz z opiekunem panią Ewą Ledowską, wręczyli gościom bukiety polnych kwiatów. Następnie po zapoznaniu się z przydziałem wychowawstw uczniowie z nauczycielami udali się do klas, by tam, w mniejszym gronie, usłyszeć o planowanych zajęciach na cały tydzień i ustalić najważniejsze działania.
Niniejszym ogłaszam, że nowy rok szkolny 2019/2020 został rozpoczęty. Wszystkim życzę cierpliwości, uczniom zaś wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Wydania: