Kudowski Skwer Kultury otwarty

Autor: 
Wojtek Heliński – prezes, Marek Mazurkiewicz
Foto: 
Marcin Skiba (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce)
fundus.jpg
skwer widok.jpg

Aktywność społeczna mieszkańców Kudowy-Zdroju została doceniona przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Stowarzyszenie Fundus Glacensis, Miejska Biblioteka Publiczna i Mobilny Doradca zostali zaproszeni przez PAFW do złożenia wniosku na projekty „Partnerstwa Lokalnego”, których celem jest dobro wspólne lokalnej społeczności. Była to swoista nagroda dla miejscowości, które od lat realizują projekty PAFW, a w szczególności Równać Szanse.
Po analizie i badaniu potrzeb mieszkańców Kudowy lokalni działacze postawili na pomysł pod nazwą Skwer Kultury, polegający na zagospodarowanie terenu zielonego przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu, tak by teren ten był miejscem spotkań mieszkańców. Spośród 20 organizacji w Polsce zaproszonych do konkursu 10 otrzymało dotacje w wysokości 75 000 zł. W tym Kudowa. Po niemal 2 latach działań i konsultacji z operatorem konkursu – Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, udało się wybudować wiatę/scenę, plac zabaw, szafę do wymiany książek i wykonać nasadzenia, tak by miejsce mogło służyć mieszkańcom jako piknikowo-rekreacyjna strefa zieleni.
W niedzielę 15 września odbył się pierwszy Piknik na otwarcie Skweru Kultury. Wspólnie z liderem projektu – Stowarzyszeniem Fundus Glacensis (Wojciech Heliński, Joanna i Marek Mazurkiewicz), partnerami: Miejską Biblioteką Publiczną (Urszula Faroń-Bielecka) oraz licznymi organizacjami pozarządowymi wstęgę w barwach Kudowy Zdroju przecinali: burmistrz Kudowy –Aneta Potoczna, posłanka na Sejm – Monika Wielichowska, radny Sejmiku Dolnośląskiego – Stanisław Jurcewicz, starosta Powiatu Kłodzkiego – Maciej Awiżeń, dyr. KCKiS Rafał Greszta i dyrektor Skansenu Marek Biernacki. W bogatym programie scenicznym swoje talenty prezentowali Kudowianie – młodzież działająca na zajęciach wokalnych Dominiki Radwan (KCKiS), ludowe zespoły –Agawa i Hejszovina, zespół Czarna Syrena. Byli też goście specjalni – meksykański tancerz Manuel Garcia, kubański bębniarz Osmar Pegudo, hiszpański gitarzysta Moises Bethencourt (wspólnie z Mirkiem Trychanem z Bystrzycy) oraz ks. Bogdan Skowroński.
Animacje dla dzieci przygotowali pracownicy kudowskiego skansenu i członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z Kudowy. Bufet zaopatrzyli członkowie Klubu Sportowego Włókniarz Kudowa. Było lokalnie, energetycznie, swojsko i przyjaźnie. W planach Kudowianie mają już kolejne inicjatywy na Skwerze Kultury.

Wydania: