Konferencja dotycząca szpitali

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
ZPP-2.jpg

Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń brał udział w ogólnopolskiej konferencji dotyczącej sytuacji szpitali zorganizowanej przez Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.
Sytuacja w służbie zdrowia jest coraz trudniejsza.
W wyniku wprowadzenia „sieci szpitali” – bez zapewnienia właściwego poziomu finansowania, negocjowania na poziomie centralnym podwyżek oraz warunków pracy dla poszczególnych grup zawodowych pracujących w sektorze ochrony zdrowia bez zagwarantowania podmiotom leczniczym środków pozwalających na spełnienie tych oczekiwań – sytuacja w większości szpitali, w tym głównie szpitali miejskich i powiatowych stała się trudna, a momentami wręcz dramatyczna. Perspektywa na najbliższy czas w żaden sposób nie napawa optymizmem.
O problemach w służbie zdrowia rozmawiali parlamentarzyści, samorządowcy, dyrektorzy i prezesi podmiotów leczniczych oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką.
źródło: https://zpp.pl/artykul/1580-echa-z-ogolnopolskiej-konferencji-poswieconej-sytucji-w-slużbie-zdrowia

Wydania: