Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem Polski splot Kłodzkie splatanie tradycji – 15 września 2019 r.

Autor: 
inf.wł.
ydzi.jpg

Dzieje kłodzkich Żydów to jeden z elementów wielokulturowego dziedzictwa Ziemi Kłodzkiej. W Kłodzku przez lata splatały się tradycje polskie, niemieckie, czeskie i żydowskie. Już w okresie średniowiecza funkcjonowała tutaj gmina żydowska. Od XIX w. Kłodzko zamieszkiwała społeczność żydowska, którą upamiętniają liczne obiekty związane z ży-ciem religijnym i świeckim. Po II wojnie światowej osiedlili się tutaj Żydzi polscy, którzy także prowadzili intensywną działalność społeczną i kulturalną.
W ramach tegorocznych obchodów EDD zorganizowano w Kłodzku spacer historyczno-literacki „Śladami Żydów w Kłodzku”, prowadzony przez Tamarę Włodarczyk i Tomasza Kwietko-Bębnowskiego. Organizatorem tegorocznego EDD w Kłodzku było Muzeum Ziemi Kłodzkiej i Klub Otwartej Kultury.

Wydania: