Edukację czas zacząć

Autor: 
Danuta Chmielarz

Z dniem 31. sierpnia 2019 r. zakończyło działalność Gimnazjum w Szczytnej. Szkoła została powołana do życia 20 lat temu po reformie oświatowej. Najpierw znajdowała się przy ul. Kościelnej, a jej pierwszym dyrektorem był Wiesław Tracz, później została przeniesiona do budynku przy ul. Wolności, by ponownie wrócić do rozbudowanego obiektu przy ul. Kościelnej – także po wcześniejszej reformie oświatowej. Przez ostatnie cztery lata dyrektorem placówki była Alicja Panterałka, a w ostatnim roku działalności, szkoła miała tylko jedną klasę. Tak więc po różnych kolejach losu szczytniańskiej edukacji znowu mamy w mieście jedną szkołę: Szkołę Podstawową im. Orła Białego. Na dzień 1.09. 2019 r. placówka liczyła 363 uczniów, w 20 oddziałach, liczących od 9 – w kl.4, do 13, a nawet 23 osób. W szkole pracuje 42 nauczycieli, 2 jest na urlopie rodzicielskim, przyjęto 3 nowych: do nauki j. angielskiego, do pracy w świetlicy i katechetę, brakowało psychologa. Wśród nauczycieli jest 26. dyplomowanych, 9. – mianowanych, 3. stażystów i 4. kontraktowych. Każdy z nich, oprócz uposażenia zasadniczego i dodatku stażowego, może liczyć na dodatkowe zarobki za: dodatek motywacyjny, za wychowawstwo (od września br. szkolnego 300 zł), za pracę w oddziałach dwujęzycznych – są dwa, z rozszerzonym j. angielskim, za poprawę zeszytów – naucz. poloniści, za pełnienie funkcji opiekuna stażu. Niektórzy z nauczycieli czasowo uczestniczą – odpłatnie – w realizacji projektów szkolnych. W roku szkolnym 2019/ 2020 w szkole mogą istnieć 23 godziny zajęć rozwijających zainteresowania uczniów; o ich profilu i tematyce decyduje sam nauczyciel.
Wydawałoby się, że sytuacja materialna nauczycieli nie jest taka zła, gorzej z pracownikami administracyjnymi i obsługi, tym ostatnim do płacy zasadniczej wlicza się dodatek stażowy, żeby nie była ona tak rażąco niska. Jednak, gdy pod koniec minionego roku szkolnego, włączyli się do akcji i jedni, i – rzadziej – drudzy, wszyscy mieli świadomość, że za strajk nie będzie wynagrodzenia, wyraźnie ten fakt podkreślał Burmistrz. Ognisko ZNP w Szczytnej zwróciło się więc do Burmistrza i Rady Miasta o zmianę uchwały z dnia 29.12. 2009 r. i przekazanie na wyrównanie strat nadwyżki budżetowej; radni się nie zgodzili.
W strajku uczestniczyło 26 osób, a ponieważ spowodowało to „utratę zarobków w wys. od kilkuset do 2000 zł”, postanowiono powetować sobie ten fakt, składając wnioski o zapomogi z funduszu socjalnego. Na 26 osób strajkujących najpierw zrobiły to 24 osoby, potem jednak kilka z nich wycofało swoje żądania, w rezultacie tylko 17 osobom wypłacono zapomogi z funduszu socjalnego, uszczuplając tym samym wysokość świadczeń dla emerytów. Spośród tej siedemnastki jedna osoba dostała zapomogę w wys. 750 zł, dwie – po 500 zł, reszta – po 200 zł. I dyrektor szkoły Renata Dudek, i ci nauczyciele wiedzieli dobrze, że dobrowolny strajk nie jest nagłą sytuacją losową, że żądając zapomogi socjalnej z tego powodu, powodują obniżenie świadczeń emerytów, często ludzi starych, niepełnosprawnych, samotnych, chorych. Co im tam, te parę złotych…
Jest październik, Dyrektor szkoły, na moje pytanie o wzrost liczby emerytów, nowy regulamin świadczeń socjalnych, powołania nowej komisji, powiedziała, że pomyślą o tym później, najpierw muszą się zorientować…
Ja już się zorientowałam…
***
Od września br. szkolnego Szkoła Podstawowa im. Orła Białego zrzesza wszystkich nauczycieli emerytów i rencistów oraz pracowników administracji i obsługi z placówek, które już nie istnieją. Chodzi głównie o możliwość korzystania z funduszu socjalnego, do którego wyżej wymienieni mają swój, wcale nie taki mały, wkład. W sumie są to 74 osoby, w tym 51 byłych nauczycieli, 22 byłych pracowników adm. i obsługi oraz jedna osoba na świadczeniu przedemerytalnym.

Wydania: