Skarby kłodzkich jezuitów

Autor: 
KO-A
koncert.jpg

26 czerwca br. w kolegiacie kłodzkiej pw. Wniebowzięcia NMP zabrzmiały utwory kłodzkiego kompozytora Józefa Bolechowskiego. Koncert pt. „Skarby kłodzkich Jezuitów” zorganizowany został przez Stowarzyszenie Dramma per Musica oraz Kłodzki Ośrodek Kultury, przy współpracy z Parafią W NMP i Instytutem Muzykologii UW. Odbył się dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Kłodzkiego.
Wykonawcami koncertu byli: Joanna Sojka – sopran, Monika Korybalska – alt, Hasan El-Dunia – tenor, Marián Krejčík – bas, Musica Florea Praha (kierownictwo artystyczne – Marek Štryncl), Chór Kameralny Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego, Andrzej Borzym – dyrygent. Polscy i czescy soliści, znakomita praska orkiestra i renomowany warszawski chór zaprezentowali Litanię Loretańską, Requiem i Mszę – wszystkie trzy dzieła utrzymane w stylu klasycznym. Prezentacja Litanii D-dur oraz Requiem F-dur była najprawdopodobniej współczesnym ich prawykonaniem po ok. 200 latach zapomnienia.
Mszę C-dur wykonała przed 30 laty Warszawska Opera Kameralna.
A oto informacja kim był kompozytor. Józef Bolechowski, a właściwie Josef Bolehovský, urodził się w 1743 r. w Kostelcu nad Orlicą (Czechy). Był tam organistą, kantorem, nauczycielem i z pewnością kompozytorem. Jego dzieła wykonywano w kościołach i klasztorach Poznania, Częstochowy, Gniezna, Pragi i Brna. Zmarł w 1811 r. Do dzisiejszych czasów dotrwały kopie i odpisy jego kompozycji – 11 mszy, 6 litanii i arii maryjnych oraz jednego Requiem, które znaleźć można w archiwach Śląska i Wielkopolski, na Jasnej Górze, a także w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Jezuickie archiwum w Kłodzku, kryjące najbogatszy i najciekawszy zbiór dzieł Józefa Bolechowskiego, od lat jest przedmiotem zainteresowania muzykologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Ich badania stworzyły możliwość zaproszenia do wykonania utworów tego kompozytora znanych muzyków, specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej na instrumentach z epoki.
Koncert pozostanie w pamięci uczestników jako duże wydarzenie muzyczne.

Wydania: