Rządzie zapłać za leczenie ludzi

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
INFOGRAFIKA_ZOZ_1.jpg
WYKRESY_ZOZ_1a-1.jpg

Na VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w czerwcu, została podjęta uchwała przez Radę Powiatu Kłodzkiego, która przyjmuje sprawozdanie finansowe z działalności „Zespołu Opieki Zdrowotnej” Kłodzko za rok 2018 r. Sprawozdanie niesie informację o stracie w ZOZ Kłodzko, która sięga 7 mln 903 tys. zł.
MIESZKAŃCY ZAPYTAJĄ – SKĄD TAKA STRATA?
Musicie Państwo wiedzieć, że KONTRAKT Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NIE POKRYWA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI NASZEGO SZPITALA POWIATOWEGO!
Kontrakt jest nienegocjowalny, Dyrekcja jest stawiana w sytuacji, albo przyjmuje kontrakt w wersji przedstawionej przez NFZ Oddział Dolnośląski, albo szpital przestaje być finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Musimy jednak pamiętać, że to KONSTYTUCJA w art. 68 gwarantuje KAŻDEMU OBYWATELOWI prawo do ochrony zdrowia oraz gwarantuje równy dostęp do służby zdrowia. Co za tym idzie, to RZĄD jako gwarant realizacji zapisów KONSTYTUCJI, jest odpowiedzialny za obecny stan rzeczy w służbie zdrowia. Przecież SKŁADKI ZDROWOTNE odprowadzane są do BUDŻETU PAŃSTWA, a nie do budżetu samorządu powiatu. Więc dlaczego przerzuca się odpowiedzialność finansową na samorządy? To Ministerstwo Zdrowia rozdziela środki na poszczególne Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwo odpowiada za tę równość dostępu obywateli do świadczeń medycznych.
Podjęta uchwała 26 czerwca br. przez Radę Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu, jest JEDNOZNACZNA i potwierdza poważny stan rzeczy, że finansowanie szpitali jest rażąco niskie i nie do przyjęcia!
To, Rada DOW NFZ NEGATYWNIE ZAOPINIOWAŁA projekt – PLANU FINANSOWEGO NFZ na rok 2020, uzasadniając, że zaproponowany budżet nie pokrywa w pełni potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych na Dolnym Śląsku.
To, jeżeli sam NFZ wie, że pieniędzy jest za mało, to jak nasz Szpital Powiatowy ZOZ Kłodzko, ma z tych pieniędzy funkcjonować bez STRATY? Dla nas, samorządowców przekaz tego komunikatu jest jasny, Narodowy Fundusz Zdrowia, tym stanowiskiem potwierdza KRYTYCZNĄ sytuację finansową w służbie zdrowia.
Zarząd Powiatu Kłodzkiego jednogłośnie uważa, że Szpital Powiatowy jest niezbędny na terenie tak dużego powiatu, jakim jest Powiat Kłodzki. Jest to jednostka dająca poczucie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom, jak i licznie odwiedzającym nasz region turystom. Dla każdego z nas życie i zdrowie jest przecież najważniejsze. Co więcej, pomimo tego, iż rząd nie przekazuje wystarczających środków, Powiat Kłodzki wspiera ZOZ Kłodzko, na tyle na ile może sobie pozwolić ze środków własnych.
W latach 2014 -2019 powiat przekazał dotacje na zakup sprzętu medycznego i modernizację szpitala w kwocie blisko 1,4 mln zł. Dofinansowano zakup: bronchofiberoskopu, tomografu komputerowego, diatermii ERBE wraz z osprzętem, aparatu do znieczulenia, wieży laparoskopowej z kamerą i torem wizyjnym, 2 sztuk wideokolonoskopu, 2 stołów operacyjnych, lampy operacyjnej, dofinansowano także liczne modernizacje na oddziałach: kardiologii, bloku operacyjnym, OiOM-ie, chirurgii, dofinansowano instalację fotowoltaiczną.
Pomimo tak trudnej sytuacji w naszej służbie zdrowia, dzięki staraniom wszystkich pracowników Szpitala Powiatowego w Kłodzku, pacjenci nadal mają zapewnioną profesjonalną i kompleksową opiekę oraz poczucie bezpieczeństwa. Chory ma dostęp do pełnej diagnostyki obrazowo-laboratoryjnej, wymaganych leków oraz pełnego wyżywienia.
Zarząd Powiatu działając na rzecz poprawy sytuacji szpitala, zadecydował o przygotowaniu i wdrożeniu nowego programu naprawczego dla ZOZ Kłodzko, stawia nacisk na bieżącą analizę kosztów, nadal będą realizowane oszczędności oraz zostanie wdrożona restrukturyzacja poszczególnych oddziałów. Już został wprowadzony system kolejkowy do zabiegów planowych, tak żeby wykonać tylko tyle zabiegów, za ile szpital dostanie zapłatę, zgodnie z kontraktem. Jednocześnie, należy wiedzieć, że Powiat Kłodzki nie jest w stanie pokryć tak dużej straty ZOZ-u. Budżet jakim Powiat Kłodzki dysponuje jest rozdzielony na poszczególne zadania, jakie powiat ma do wykonania w danym roku budżetowym. Czy zabrać środki finansowe przeznaczone na DOMY DZIECKA? Czy na OPIEKĘ SPOŁECZNĄ? Czy zabrać środki finansowe zaplanowane i przeznaczone na, tak bardzo wymagane remonty dróg w powiecie?
Pamiętajmy, że Powiat Kłodzki jest objęty programem naprawczym i nie może zaciągać kredytów.
APELUJEMY do RZĄDU i MINISTRA ZDROWIA o wzrost stawek kontraktów, o co najmniej 15 %, co sprawi, iż zatrzyma się proces zadłużenia. Następnym krokiem winno być oddłużenie szpitala, tak żebyśmy wiedzieli jako mieszkańcy, że istnieniu szpitala nic nie zagraża, żebyśmy mieli nadal poczucie bezpieczeństwa, a w przypadku potrzeby ratowania naszego zdrowia i życia, zostanie nam udzielona pomoc w naszym Szpitalu Powiatowym. Ratujmy Szpital Powiatowy,bo szpital to nasze bezpieczeństwo!

Wydania: