Co słychać w SP 3 w Kłodzku

Autor: 
Justyna Kisiel

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku organizowany był szkolny projekt edukacyjny „Kłodzko moje miasto, moja mała ojczyzna na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Mottem projektu stały się słowa Wojciecha Młynarskiego …mała ojczyzna to adres, pod który niezmiennie wciąż mogę powrócić…
Celem projektu było kształtowanie lokalnego patriotyzmu i pogłębienie więzi z własnym miejscem zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury, gospodarki oraz przyrody naszego miasta. W trakcie realizacji projektu odbyło się wiele konkursów dotyczących Kłodzka, przygotowano prace plastyczne o architekturze naszego miasta. Uczniowie klas 1-6 uczestniczyli w lekcjach muzealnych, gdzie mogli zapoznać się z historią swojej małej ojczyzny.
31.05.2019 r. odbyło się podsumowanie projektu. Na szkolnych korytarzach pojawiły się dekoracje ścienne o Kłodzku, zaprezentowano wiersze o mieście, które zostały napisane przez uczniów naszej szkoły. Zaproszono gości z Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Bractwa Rycerskiego i Jednostki Wojskowej, którzy zapewnili wiele ciekawych atrakcji naszym uczniom.
Nauczyciele naszej szkoły przygotowali ciekawe prezentacje multimedialne, które wzbogaciły wiedzę naszych uczniów na temat historii miasta.

Wydania: