76 rocznica ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
DSC_0283.jpg

Dnia 7.06.2019 r. obchodziliśmy 9 rocznicę odsłonięcia pomnika w Kłodzku, który powstał w hołdzie pomordowanym Polakom na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1947 oraz 76 rocznicę ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Dodatkową uroczystą chwilą jest tegoroczny znamienity jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej.
W uroczystych obchodach przy Pomniku Pamięci w Parku Kresowian udział wzięli: parlamentarzyści Monika Wielichowska posłanka na Sejm RP, Aleksander Szwed senator, Stanisław Jurcewicz radny Sejmiku, władze powiatu kłodzkiego reprezentowała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta kłodzki wraz z Ryszardem Niebieszczańskim członkiem Zarządu, Wiesław Tracz z-ca burmistrza Kłodzka, Zbigniew Tur wójt gminy Kłodzko, Witold Listowski prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych w Warszawie, radni powiatowi, miejscy i gminni, powiatowe służby mundurowe, poczty sztandarowe, duchowni, kresowianie i sympatycy kresowian, młodzież i mieszkańcy. Podczas uroczystości odczytano okolicznościowe przemówienia, następnie radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, senator Stanisław Jurcewicz uroczyście wręczył Tadeuszowi Szewczykowi prezesowi Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej – przyznaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Honorową Odznakę Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego oraz Honorową Odznakę dla Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej. Po wręczeniu odznaczeń, delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
Środowiska kresowe podkreślają konieczność pamięci o dawnych ziemiach polskich.
Dzisiaj obchodzimy wielkie święto, chylimy czoła Kresom – Ojczyźnie Naszej Kultury, pochylamy się nad ich pięknem i staramy się czynić wszystko, aby ocalić je od zapomnienia. Szczególne podziękowania składamy Stowarzyszeniu Kresowian Ziemi Kłodzkiej za ogromne zaangażowanie i wytrwałość w działaniach, za pamięć i przybliżanie historii o Kresach Wschodnich kolejnym pokoleniom. I tak jak wspomniała wicestarosta w przemówieniu: Najpiękniejszym hołdem, jaki możemy złożyć naszym pomordowanym Rodakom – rodzicom, dziadkom..., jest budowanie dla naszych dzieci i wnuków ojczyzny otwartej, gościnnej, a wolnej od szowinizmu i ksenofobii. Mam nadzieję, że wspólnie tego dokonamy. W tym szczególnym, jubileuszowym roku chcemy podziękować w szczególności panu prezesowi Stowarzyszenia Tadeuszowi Szewczykowi oraz wiceprezesowi panu Ryszardowi Niebieszczańskiemu oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia za Wasz ogromny wkład w kultywowanie i propagowanie kultury kresowej. Na kolejne lata życzymy dobrego zdrowia Kresowianom, dalszych sukcesów oraz dobrej współpracy z samorządami.
Po części oficjalnej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta przedstawiony został wykład okolicznościowy profesora Stanisława Nicieji.

Wydania: