„Detektywi przeszłości”

Autor: 
Mirosław Awiżeń
detek2.jpg

Miło mi spotykać się z tymi młodymi ludźmi uczącymi się w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości i z Ich opiekunem p. Markiem Królikowskim przy okazji kolejnych „odkryć” zabytków na Ziemi Kłodzkiej, szczególnie na terenie Gminy Kłodzko.
W maju 2019 roku po spenetrowaniu 5. kolejnych wsi, czyli: Wilczej, Wojborza, Łącznej, Święcka i Gorzuchowa, w każdej z nich odbyła się prezentacja zabytków nieodkrytych, odkrytych i pozapominanych. Np. Wilcza może pochwalić się 9. zabytkami godnymi odwiedzenia, Wojbórz aż 37., Łączna 7., Święcko 12. i Gorzuchów 9.
Nie jestem w stanie opisać je wszystkie ale zachęcam do sięgnięcia do takiej niedużej książeczki pt. Kulturowe Skarby Kłodzkich Wsi z podtytułem Zabytki, które warto zobaczyć. To w tej książeczce możemy zapoznać się z „odkrytymi” zabytkami, a także w skrótowej wersji z historią poszczególnych wsi.
To już kolejna runda przybliżania naszych wsi naszym mieszkańcom abyśmy bez „zmrużenia oka” mogli oprowadzać turystów nie tylko po kamiennym moście z jajek w Kłodzku czy twierdzy ale i po okolicach.
„Detektywi przeszłości sami pozyskują środki na realizację swoich projektów z różnych źródeł. Te, realizowane w 2019 roku sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Wydania: