Burmistrz Polanicy Zdrój Jerzy Terlecki na Kongresie Uzdrowisk Polskich RP ze statuetką Asklepiosa

Autor: 
inf.wł.
Nowy-2.jpg

„W dn. 14-17 czerwca 2018 r. w Augustowie i Druskiennikach odbył się XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich. Tematem kongresu była próba odpowiedzi na pytanie, czy „uzdrowiska XXI wieku to spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse”.
Głównym organizatorem kongresu było Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
Współorganizatorami konferencji były stowarzyszenia: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” oraz Burmistrz Miasta Augustowa.
Partnerem wiodącym była Firma Profitroom oraz Uzdrowisko Druskienniki na Litwie.” /.../
Tradycją Kongresów Uzdrowisk Polskich jest przyznawanie Statuetek Asaklepiosa. Statuetka Asklepiosa to szczególna nagroda przyznawana instytucjom i osobom zaangażowanym w rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk.” /.../
Podczas XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich Statuetki Asklepiosa otrzymał „nasz” burmistrz Jerzy Terlecki za zasługi na rzecz rozwoju gmin uzdrowiskowych.
To spory zaszczyt biorąc pod uwagę, że wyróżnionymi tymi Statuetkami zostało jedynie trzy osoby.
***
Wracamy do problematyki konferencji: m.in. jak pogodzić funkcje uzdrowiskowe z rozwojem gospodarczym, gdzie moderatorem tego panelu był Jerzy Terlecki (członek Zarządu SGU RP, burmistrz Polanicy-Zdroju) oraz kolejna problematyka: czy uzdrowiska i ich potencjał dają szansę rozwoju nowych form lecznictwa i turystyki zdrowotnej.
Na zakończenie Kongresu uczestnicy udali się na sesję wyjazdową do Uzdrowiska Druskienniki na Litwie w celu zapoznania się z litewskimi rozwiązaniami organizacyjnymi dot. pogodzenia funkcji lecznictwa uzdrowiskowego z funkcjami turystycznymi i rekreacyjno-sportowymi.

Wydania: