Szkolenie "Active shooter" - Zieleniec 2018

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
szkolenie.jpg

W dniach 7-8 maja 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Absolwent w Zieleńcu odbyło się szkolenie „Zagrożenie terrorystyczne „active shooter” – profilaktyka i prewencja oraz podstawy reagowania” zorganizowane dla służb, inspekcji i straży z terenu powiatu kłodzkiego oraz samorządowców z województwa dolnośląskiego. Było to kolejne z cyklu szkoleń dotyczących zagrożeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa i och-rony ludności, organizowanych od 2003 roku przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz ekspertami zewnętrznymi zajmującymi się szeroko pojętym bezpieczeństwem. W tym roku wsparcie merytoryczne zapewnili eksperci z Collegium Civitas w Warszawie oraz z jednostki NATO Force Integration Unit z Bydgoszczy.

Wydania: