Antologia Pokoju

Autor: 
Monika Maciejczyk
Monika Taubitz,Monika Maciejczyk i Vera Kopecka.jpg

Życie człowieka składa się z miar czasu, dziesięcioleci, lat, miesięcy, tygodni, dni i godzin. A przestrzeń i czas wypełnione są naszą pracą i staraniem. Zabieganiem i trudem codziennym. Jednak zawsze nadchodzi dzień, o którym możemy powiedzieć, że jest wyjątkowy. Dzień granicy, wieńczący dzieło pracy wielu lat. Dzień zbierania owoców, które dojrzały pomimo czasu wichrów i niepogody. Ostatnie dwa lata, to czas walki o księgę. Mojej walki, nie tylko z przeciwnościami, lecz walki z samą sobą. Walki z własną słabością powolnej utraty wzroku i postępującego niedowidzenia. Czasu, gdy nocami nie widząc klawiatury komputera po kilka razy musiałam przepisywać jedno zdanie. Wolno i sumiennie, zdanie po zdaniu, słowo po słowie.
I oto jest księga. Narodziła się Antologia Pokoju. A ja, wygrałam walkę ze swoją słabością. Już, gdy księga została złożona u wydawcy, przeszłam operację oczu. Widzę i mogę cieszyć się naszym wspólnym dziełem. I takim to szczęśliwym dniem był w Różanym Dworze 13 maja 2018 r. – dzień promocji Antologii Pokoju pod moją redakcją. Księgi zawierającej wiersze i prozę trzech poetek trojga narodów – Polski, Niemiec i Czech. Wielki, wspólny apel o Pokój trzech kobiet – Moniki Taubitz, Very Kopeckiej i Moniki Maciejczyk pod hasłem LITERACI WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ DLA POKOJU. Antologia Pokoju, to owoc wieloletniej wspólnej pracy i wielu miesięcy mojej pracy redakcyjnej. Wiersze i proza, przetłumaczone zostały na trzy języki – niemiecki, czeski i polski przez wybitnych tłumaczy, takich jak prof. zw. dr hab. Edward Białek kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego z zespołem tłumaczy; prof. nadzw. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora dr Karol Czejarek wraz z zespołem konsultantów niemieckich – poety Erharda Broednera i Helgi Walter. Teksty literackie tłumaczył też pisarz i poeta Antoni Matuszkiewicz, poetka czeska Vera Kopecka oraz tłumacz przysięgły Irena Rogowska. Księga ilustrowana jest barwnymi fotografiami pochodzącymi z Archiwum Różanego Dworu. To księga rozpoczynająca serię wydawniczą – W Imię Pokoju. To nasze literackie POSPOLITE RUSZENIE wsparte przez znamienitych sponsorów – prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. zw. dr Jana Burdukiewicza, Bogdana Micka – prezesa Piwnicy pod Baranami w Krakowie, poetkę i pisarkę polską Jadwigę Siwińską-Pacak, poetę Warszawy – prezesa Andrzeja Rodysa i wielu innych. Naszą inicjatywę wsparły też organizacje działające na terenie Ziemi Kłodzkiej. Autorki serdecznie dziękują wszystkim Państwu zaangażowanym w powstanie i późniejsze promocje tej księgi.
Okrągły Stół w Saloniku Literackim Różanego Dworu to miejsce szczególne, gdzie od lat wielu wspólnie zasiadamy by mówić nie tylko o literaturze w Polsce i na świecie, ale też o przyjaźni i pokoju pomiędzy nami i pomiędzy naszymi narodami. Dobre są owoce wspólnej pracy.
W dniu 13 V 2018 r. w Saloniku Literackim Różany Dwór miałam zaszczyt przedstawić Państwu po raz pierwszy Antologię Pokoju. Uczestnikami pierwszej promocji polskiej byli – Monika Taubitz, Vera Kopecka, Monika Maciejczyk, Antoni Matuszkiewicz, Iwona Mesjasz- Matuszkiewicz, Anne Wachter, Henryk Grzybowski, Małgorzata Żerkowska, Bogusława Petrecka, Dorota Strug oraz reżyserowie nagrań video Iwona i Roman Kasztelanowie.
Promocja niemiecka książki odbyła się w dniu 14 V 2018 r. w Kłodzku w siedzibie Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Członkowie i sympatycy przyjęli poetki trzech narodów, z ogromną gościnnością i serdecznością, chwaląc ideę powstania księgi.
Promocja czeska Antologii Pokoju odbyła się 15 V 2018 r. w czeskich Krinicach, podczas pleneru artystyczno-literackiego organizowanego przez Verę Kopecką. Czesi i Słowacy, a także licznie zgromadzeni twórcy z Polski powitali księgę owacjami. Bowiem wszyscy mamy świadomość, że prawdziwy Pokój rodzi się między nami w pachnących chlebem domach, przy wspólnych stołach, w pracy i trudzie. Tam, gdzie nie można powiedzieć, że to MY i ONI. To jesteśmy MY i Nasza piękna, dobra idea, którą pragniemy nieść ludziom.Ta wyjątkowa w swym przesłaniu księga, rozpoczęła tutaj na Naszej Ziemi Kłodzkiej swoją wędrówkę przez czasy trudne i pełne niepokoju. To podróż, która nie będzie samotna, ponieważ księgę poniosą w świat ludzie dobrej woli. To jak kręgi na wodzie, coraz dalej i dalej, szerzej i szerzej poniosą … LITERACI WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ DLA POKOJU.

Wydania: