Wieści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Autor: 
inf. Rafał Olecha
s8.jpg
strzelectwo.jpg
tapicer.jpg

*Dnia 7 listopada 2017 r. odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku reprezentowali Dagmara Hybsz, Gabriela Drozd, Wiktoria Gol i Kamil Antos. Radni złożyli uroczyste ślubowanie i wybrali przewodniczącego MRMK. Radni zgłosili czterech kandydatów na przewodniczącego . Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Kłodzka została Dagmara Hybsz – uczennica kl. II LO „ Budowlanki”! Opiekunami Rady są: p. Małgorzata Adamiak, p. Magdalena Zaremba i p. Damian Ślak. Jeszcze raz gratulujemy Dagmarze!!!

*Praktyki tapicerów KPM Kłodzko
W zakładzie KPM Kłodzko odbywają się praktyki dwóch klas patronackich tapicer krawiec. Uczniowie w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych poznają techniki pracy w wybranym zawodzie. Uczniowie realizują praktyki w wymiarze dwóch dni w tygodniu. Uczniowie klasy patronackiej za praktyki i naukę szkolną otrzymują stypendia, których wysokość jest uzależniona od wkładu pracy. Maksymalna wysokość stypendium to 300 zł w klasie pierwszej, 400 zł w klasie drugiej i 500 zł w klasie trzeciej. Zakład pracy funduje również młodzieży podręczniki , ubrania robocze i obiady na terenie firmy.

*Budowlanka mistrzem !!!!
Na obiekcie CTS w Nowej Rudzie rozegrano LICEALIADĘ POWIATOWĄ w piłce siatkowej chłopców. Do zawodów przystąpiło 8 szkół ponadgimnazjalnych powiatu kłodzkiego, po raz drugi z rzędu najlepszym zespołem okazał się zespół kłodzkiej „Budowlanki” pod wodzą trenera p.TOMASZA WĘGLARZA, zespół ten będzie reprezentował nasz powiat w zawodach wojewódzkich dnia 6.12.2017 w Świdnicy.
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA TURNIEJU: 1.ZSP 1 KŁODZKO /awans/, 2.ZSO KŁODZKO 3.ZSP KUDOWA ZDRÓJ 4.NST NOWA RUDA 5-6.LO NOWA RUDA, KSP KŁODZKO 7-8.ZSO BYSTRZYCA, ZSA BOŻKÓW

*JESIENNA AKCJA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KŁODZKU
Szkolny Klub Wolontariatu „Budowlanki” postanowił w sposób szczególny zadbać o groby żołnierzy NN, znajdujące się na kłodzkim cmentarzu przy ulicy Dusznickiej. Uczniowie (pod opieką p. Hanny Kulik) wysprzątali sektor, na którym spoczywają bohaterowie (sektor B11), uporządkowali groby żołnierzy. Dzięki akcji wolontariatu zebrano w szkole 176 zniczy, które następnie zapłonęły na mogiłach.

*3 miejsce w V Turnieju Strzeleckim w Bolesławcu- Gratulujemy!!!!!
10.11.br. uczniowie ZSP nr 1 im. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku, brali udział w zorganizowanych w Bolesławcu w ogólnopolskich zawodach sportowych oraz Turnieju Strzeleckim o puchar Dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii oraz puchar Prezesa Stowarzyszenia 62 KS Commando. Regulamin zawodów składał się z dwóch części: punktów nauczania i konkurencji konkursowych.
W pierwszej części reprezentanci naszej szkoły zdobywali wiedzę wojskową z zakresu: -Budowy rozkładania i składania broni długiej i krótkiej (kbk AKMS, P64); -Budowy oraz uzbrajanie granatów RG42 i F1; -Ładowania i rozładowywania magazynka (30 naboi); -Ścieżki saperskiej; -Rzutu granatem; -Musztry pojedynczego żołnierza; -Musztry drużyny i plutonu. Etap konkursowy obejmował natomiast: strzelanie z broni długiej pneumatycznej śrutowej (przyrządy odkryte); figurę bojową 23P odległość 50 m, postawa leżąca z podpórką; bieg drużynowy z pokonywaniem przeszkód z elementów OSF. W rywalizacji brało udział 26 zespołów. Po sportowej, zaciętej walce nasza reprezentacja odniosła wspaniały sukces zajmując trzecie miejsce. Gratulujemy!

Wydania: