Stara suszarnia papieru w nowoczesnej odsłonie!

Autor: 
inf. Muzeum Papiernictwa

Po latach przygotowań, prac remontowych i adaptacyjnych w budynku dawnej suszarni papieru, stanowiącej integralną część budynku młyna papierniczego, 29 lipca otworzymy dla zwiedzających dwie nowe sale wystawowe: pierwszą poświęconą sztuce papieru, drugą – historii polskiego pieniądza papierowego.
I.Sala sztuki papieru
Muzeum Papiernictwa od wielu lat przyciąga artystów sztuki papieru. Prezentują tu oni swoje prace, a niektórzy z nich, korzystając z dobrych warunków warsztatowych, tworzą w muzealnej czerpalni. Dobrze rozwijająca się współpraca z artystami oraz duże zainteresowanie zwiedzających sztuką papieru utwierdziły nas w przekonaniu, że tej nowej dziedzinie sztuki współczesnej należy poświęcić więcej uwagi. Dlatego jedno ze świeżo zaadaptowanych w Muzeum pomieszczeń przeznaczono właśnie na stałą ekspozycję sztuki papieru. Co ciekawe, zestaw prezentowanych prac będzie co kilka miesięcy zmieniany, umożliwiając tym samym przedstawienie publiczności kolejnych interesujących twórców. Jako pierwsze zaprezentują swoje prace artystki związane z Pracownią Papieru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: prof. Ewa Latkowska-Żychska, dr hab. Magdalena Soboń oraz Barbara Mydlak. Tytuł wystawy „Polifonia” (28 lipca – 7 stycznia 2018).
II.Polski pieniądz papierowy w Polsce
Wystawa przedstawia historię polskiego pieniądza papierowego od jego początków w 1794 r. Ilustruje tę opowieść historycznymi okazami ze zbiorów Muzeum i bogatym materiałem ikonograficznym. Rozwija wątki związane z emitentem polskich banknotów, jak i ich producentami. Poświęca sporo miejsca tematowi zabezpieczeń i uczy, jak podrabianych pieniędzy unikać. Co więcej – pozwala na samodzielne zweryfikowanie autentyczności własnego banknotu za pomocą specjalistycznego testera. Ekspozycja składa się z trzech bloków tematycznych: Historia Banknotów, Fałszerze Banknotów, Produkcja Banknotów. Każdy z nich wyposażony został w nowoczesne urządzenia audiowizualne, umożliwiające łatwiejszy i atrakcyjniejszy odbiór zaprezentowanych w ekspozycji materiałów.
Wystawy dostosowane zostały do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz ruchu.

Wydania: