II Konkurs

Autor: 
Starostwo Powiatowe
dozynki_2013.jpg

Serdecznie zapraszamy dzieci szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie pt.„Powiat Kłodzki – tradycje dożynkowe oczami dziecka” organizowanym w ramach Dożynek Powiatowych 2017 r.
Tematem konkursu jest wykonanie plakatu, prezentującego tradycje regionalne oraz bogate dziedzictwo kulturowe regionu.
Pracę należy przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” w terminie do 14 sierpnia 2017 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Kłodzku – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kościuszki 7 (budynek Banku BZ WBK piętro II pok. 306, 57-300 Kłodzko.
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię i nazwisko oraz wiek autora, tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.
Uczestnicy konkursu wykonują tylko jeden plakat, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika).
Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w trakcie Dożynek Powiatowych.
Główną nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe (I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł).
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl zakładka środowisko/konkursy.

Wydania: