Coś tu sztuka... to sztuka papieru!

Autor: 
inf. Muzeum Papiernictwa
M. Soboń.jpg

Pod koniec lipca 2017 roku otwarta zostanie nowa galeria wystaw w dawnej suszarni papieru dusznickiego młyna papierniczego. Powstała dzięki realizacji projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z digitalizacją zbiorów”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Mechanizmu Norweskiego, przy wkładzie własnym zapewnionym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
28 lipca inaugurujemy działalność naszej nowej galerii wystawą zatytułowaną „Polifonia”, będącą efektem działań artystycznych realizowanych rok wcześniej w naszym muzeum przez dr hab. Magdalenę Soboń, związaną zawodowo z Pracownią Papieru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, i Barbarę Mydlak, wówczas studentkę V roku łódzkiej ASP. Większość prezentowanych prac powstawała na terenie Muzeum Papiernictwa w trakcie trwania tzw. Rezydencji artystycznej. Dzieła wymienionych artystek zostały uzupełnione przez mistrzynię sztuki papieru, prof. Ewę Latkowską-Żychską, założycielkę Pracowni Papieru łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. To połączenie trzech artystek reprezentujących różne pokolenia w intersujący sposób przedstawia ewolucję papieru jako artystycznego medium. Wprawdzie wszystkie autorki prezentowanych prac tworzą je z papieru lub surowców papierniczych, jednak każda czyni to w inny sposób. „Polifonia” jest zatem swego rodzaju eksperymentem pokazującym szerokie możliwości papieru jako artystycznego tworzywa. Dzięki temu wystawa pozwala spojrzeć na nową funkcję papieru, który w sztuce awansował ze zwykłego nośnika prac artystycznych do roli tworzywa, z którego dzieła powstają.

Wydania: