Pytanie sondażowe nr 349: Czy – wg Ciebie – 1 mx 2 uchodźców stwarza zagrożenie dla mieszkańców Gminy/Parafii?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odp. a/ tak, b/ nie, c/ inne

Pytanie sondażowe nr 348 brzmiało: Co sądzisz o aborcji?
A oto odpowiedzi: a/ powinna być dozwolona – 18,05% naszych respondentów uważa, że powinna to być decyzja osobista zainteresowanych. odp. b/ tylko w nielicznych przypadkach – tak uważa 79,17% naszych respondentów, natomiast odp. c/ nie wolno zabijać nienarodzonych – 2,78%. Podaję „suche” wyniki i nie silę się na komentarz

Wydania: