Pytanie sondażowe nr 348: Co sądzisz o aborcji?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

a/ powinna być dozwolona, b/ tylko w nielicznych przypadkach, c/ nie wolno zabijać nienarodzonych, d/ inne

Pytanie sondażowe nr 347 brzmiało: Czy czujesz się w jakikolwiek sposób niedoceniony?
A oto odpowiedzi: a/ nie – tak odpowiedziała większość naszych respondentów czyli 47,30%, Odp. b/ tak – że jest niedocenionych twierdziło 16,22% naszych respondentów. Odp. c/ trochę – 36,48 %. Odp. d/ inne – nie było.
Może pokuszę się o krótkie podsumowanie. Mamy do siebie zaufanie i poczucie, że z nami jest wszystko w porządku. Według mnie to dobrze.

Wydania: