Praca dla więźniów

Autor: 
Mirosław Awiżeń
z lotu ptaka11.jpg

12 kwietnia 2017 roku dziennikarze dostali zaproszenie do Zakładu Karnego w Kłodzku, nie po to, aby być przetrzymanym, ale po to, aby poznać a następnie zaznajomić społeczeństwo (właśnie poprzez dziennikarzy lokalnych) z ogólnopolskim programem pn. „Praca dla Więźniów”, w którym uczestniczy także Zakład Karny w Kłodzku. To właśnie m.in. w Kłodzku planowana jest budowa hali produkcyjnej, w której zatrudnienie mają znaleźć skazani.

Wizualizacja hali
Tak oto będzie wyglądać hala produkcyjna o pow. 800 m2, która ma powstać w latach 2019-2020, a kosztować będzie ok. 5 mln zł (sfinansowana ze środków Funduszu Aktywizacji Osadzonych).
Warto zaznaczyć, że z pomocy pracy osadzonych korzystały i korzystają takie jednostki jak m.in. ZOZ w Kłodzku, DPS w Szczytnej i Po-dzamku, Zespół Placówek Socjoterapeutycznych czy Zespoły Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kło-dzku. W Zakładzie Karnym w Kłodzku w 2016 r. ogółem zatrudnionych było 206 osadzonych w formach zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego.

Wydania: