Wizyta w Aurich

Autor: 
ZSA

W drugim tygodniu marca nauczycielki z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, tj. Monika Smolarek (język niemiecki) oraz Sylwia Radaczyńska (branża gastronomiczna), udały się do Niemiec, aby wziąć udział w projekcie, mającym na celu budowę polsko-niemieckiej sieci szkół kształcących w zawodach, w ramach której w przyszłości planowana jest wymiana uczniów i nauczycieli z obu państw. Uczniowie mieliby odbywać min. trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe. Już w pierwszej połowie 2018 r.planuje się pobyt ucz-niów z Niemiec w Polsce. Zanim jednak to nastąpi, nauczyciele z Niemiec jesienią ponownie odwiedzą Polskę w celu szczegółowego zaplanowania współpracy, która, mamy nadzieję, będzie owocna i przyniesie wiele korzyści dla uczniów z Dolnego Śląska i Fryzji Wschodniej.

Wydania: