Profilaktyka w szkołach na terenie Gminy Kłodzko

Autor: 
Anna Hnatów-Biela
P10d.jpg

10 marca br. w Szkole Podstawowej w Krosnowicach miało miejsce spotkanie policjantów z uczniami. Odbyło się ono w ramach działań profilaktycznych prowadzonychy w obszarze Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Program jest realizowany za pośrtednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
O edukacji zdrowotnej, działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, a także o odpowiedzialności karnej nieletnich za nadużywanie środków odurzających oraz o przemocy domowej i rówieśniczej opowiedziała prowadząca spotkanie komisarz Dorota Jaworska. W bardzo ciekawy sposób przedstawiła słuchającym uczniom przykłady z życia, przestrzegła przed zażywaniem wszelkich substancji odurzających przytaczając jednocześnie przykłady tego, jak kończy się zwykle „przygoda” z tego typu używkami. Zebrani uczniowie słuchali z wielkim przejęciem i zainteresowaniem, zadawali pytania, na które otzrymywali wyczerpujące odpowiedzi. Koordynatorem programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych jest pani Ewa Stępkowska, która była obecna podczas pogadanki.
Równorzędnie odbywało się spotkanie z młodszym aspirantem Piotrem Grześkowem, który poprowadził szkolenie dla uczniów na temat zachowania się w razie wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej. Uczniowie obejrzeli dwa filmy związane z atakiem terrorystycznym i dowiedzieli się, jak należy zachować się w przypadku ewentualnego zagrożenia. Otrzymali też ulotki instruktażowe wskazujące właściwe zachowania podczas tego typu zdarzenia.

Wydania: