Stronie Śląskie w 2016 roku

Autor: 
Mirosław Awiżeń

... zacznijmy od najważniejszego, czyli załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 3/27/V/1 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r., a w nim: pkt. 1 Tytuł projektu: Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa. Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Stronie Śląskie.
Całkowita wartość projektu: 6 111 020,28 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 194 367,24 zł. Projekt spełnia kryteria obligatoryjne: TAK, Projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów: TAK. Ilość uzyskanych punktów - malejąco (max 39): 29. PROJEKT WYBRANY DO DOFINANSOWANIA: TAK.
Podpisy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski,
Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich ds. Wdrażania EFRR Małgorzata Kuruc,07.12.2016 Przewodniczący KOP Marek Chmara

- Proszę o komentarz...
- Jestem wprost szczęśliwy. Aby uzyskać to dofinansowanie, trzeba było przejść drogę, wydawało by się beznadziejną, bowiem: do projektu w ramach obszaru wiejskiego nie kwalifikowaliśmy się, bo dofinansowane mogą być projekty na kanalizację poza aglomeracjami i aglomeracjami do 10 tys. osób. My jesteśmy nieco większą aglomeracją, jest nas 11 tys. (mieszkańcy i goście obiektów hotelowych). Tak więc z tej ścieżki skorzystać nie mogliśmy. Kolejna ścieżka to Program Spójności – tym razem nie kwalifikowaliśmy się do dofinansowania z uwagi na to, że na odcinku budowy kanalizacji było za mało mieszkańców na kilometr. Norma to 90 osób, u nas było 68. Dopiero udało się – tak to należy powiedzieć – realizować projekt z ochrony środowiska. A przecież bez tej drogiej inwestycji nie byłoby możliwe udostępnianie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej.

- Naprawdę serdecznie gratuluję. To był wg mnie „majstersztyk” upartości w dążeniu do celu. A co w 2016 r. udało się zrobić „za pieniądze z zewnątrz”?
- Z dotacji zewnętrznych (oczywiście zawsze przy naszym udziale finansowym) odnowiliśmy stadion (trybuny i ogrodzenie). Dotacja z budżetu Państwa to suma 590 tys. zł. Z programu Obszarów Wiejskich (czyli środków z UE) zmodernizowaliśmy dwie drogi: w Bolesławowie obok wyciągu i w Stroniu Wsi ul. Stroma. Trzecią drogę z tych samych środków zmodernizujemy w przyszłym roku (2017). Kończymy również modernizację ul. Szkolnej.
W sumie można mówić o ponad milionowym dofinansowaniu. Mamy również podpisane porozumienie z Powiatem w sprawie remontu ul. Mickiewicza. Zadanie do wykonania w 2017 r., ale już jesteśmy po przetargu i podpisaniu umowy. Koszt 245 tysięcy zł Gmina i Powiat.
Rozpoczęta została budowa sali gimnastycznej. Na razie koszt w tym roku to 250 tys. zł (z kiesy Gminy), ale liczymy na środki z Ministerstwa Sportu.
No i remontujemy Urząd Miejski wraz z całą infrastrukturą zewnętrzną i małą architekturą. Na razie płacimy my, ale realizacja projektu będzie trwać do kwietnia 2017 roku i będziemy się ubiegać o refinansowanie z RPO ze środków przeznaczonych na rewitalizacje.
Z pieniędzy gminnych zrobiliśmy obwodnicę drogową wokół Zalewu. Koszt 150 tys. zł. Nieduży, bowiem do budowy drogi użyliśmy trylinki odzyskanej z budowy dróg na oś. Morawka. Trzeba dodać, że zamierzamy stworzyć również trasę narciarstwa biegowego (tory biegowe) wokół Zalewu i zakupić na ten cel armatki do dośnieżania. Ot, takie 3-4 km po pętli dla biegania rekreacyjnego i treningowego. Jest to ciąg dalszy projektu, według którego już zakupiliśmy ponad 100 par nart biegowych, buty i kijki dla uczniów naszych szkół. Tę trasę chcemy uruchomić we współpracy z Kłodzką Wstęgą Sudetów z programu „Leader”, który pozwoli nam na dofinansowanie w granicach 200 tys. zł.
Z własnych środków postawiliśmy toaletę miejską obok budynku Poczty. Koszt ok. 130 tys. zł. A to była inwestycja wprost niezbędna.
Jest jeszcze jeden projekt. Może i nie nazbyt „ciężki” finansowo (choć dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego), tj. odrestaurowanie, zakonserwowanie posągu (rzeźby) Nepomucena, który kiedyś stał przed mostem koło Urzędu, a później przez długi czas na placu przykościelnym a teraz wraca na swoje miejsce.

- No to w jakim stanie jest budżet Gminy?
- Udało się nam spłacić ponad 3 miliony zł kredytu, a nasze zadłużenie jest na poziomie 20%. Więc mamy pieniądze na dofinansowywanie inwestycji finansowanych „zewnętrznie”. I to gotówkę.

- Najważniejsze planowane inwestycje na 2017 rok?
- Oczywiście budowa kolektora sanitarnego od Jaskini do Starej Morawy, kolejna rzecz to dokończenie renowacji Urzędu Miejskiego... mam jeszcze parę pomysłów, ale za wcześnie o tym mó-wić, musimy poczekać na konkursy...

- Co z oświatą gminną?
- Mamy pomysł. Ale dużą władzę będzie miał kurator, zatem będziemy się musieli z nim skonsultować. Pomysł polega na tym, żeby w Stroniu Śląskim funkcjonował jeden Zespół Szkół Samorządowych. W budynku szkoły podstawowej byłyby klasy od 1 do 4, w budynku jeszcze istniejącego gimnazjum klasy 5-8 szkoły podstawowej plus szkoła zawodowa, technikum lub liceum. Mamy jedną szkołę, jedną dyrekcję, choć co prawda w dwóch budynkach.

- Wystąpi nadwyżka obsługi...
- Myślę, że w ramach tego Zespołu w zasadzie wszystkie etaty będą zagospodarowane, choć zapewne będą przetasowania na niektórych stanowiskach. Np. nie będzie dwóch głównych księgowych ale przecież potrzebny będzie z-ca gł. księgowego....

- Podsumujmy zatem „turystycznie” ten 2016 rok.
- Sezon letni był bardzo udany. Z informacji od ludzi pracujących w turystyce wiem, że bardzo dużo turystów przybyło do nas z całej Polski. A turystom
(i także mieszkańcom) oferowaliśmy mnóstwo imprez, tak kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych jak i sportowych (fotoreportaż str. 21). Nasza największa impreza sportowa to najdłuższy bieg narciarski w Polsce na 60 km „UltraBiel SBG” w którym uczestniczyło w 2016 r. ponad 200 osób. Tę imprezę chcemy przeprowadzać cyklicznie.

- Dziękuję za rozmowę. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w tym nowym, 2017 roku.

Wydania: