Kolejna partia azbestu usunięta

Autor: 
inf. M. Matusz

Zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków – 5 etap”.
W wyniku tegorocznych działań unieszkodliwiono 103,092 tony wyrobów zawierających azbest, z czego 43,458 tony pochodziło z demontażu, a 59,634 tony był to sam odbiór.
Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 57.731,52 zł (w tym 49.071,79 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Finansowanie obejmowało: zdjęcie szkodliwych materiałów, odbiór, transport oraz utylizację. Natomiast wykonanie nowego pokrycia dachu leży już w gestii właścicieli tychże obiektów. W tej chwili trwa przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej tego etapu.
Jak mówi burmistrz Jan Bednarczyk – zdjęcie azbestu jest stosunkowo tanie, drogie jest wykonanie nowego pokrycia dachu. Gdyby było dotowane wykonanie nowego pokrycia dachu, ten współczynnik byłby wyższy.
Eternit był popularnym materiałem budowlanym, wykorzystywanym w latach 60. i 70. ub. wieku. Z czasem okazało się, że zawarty w nim azbest jest szkodliwy dla zdrowia. W Gminie Radków obecny rok jest kolejnym, w którym lokalny samorząd korzystając z zewnętrznego dofinansowania pomaga w usuwaniu eternitu.
Obecnie znajduje się jeszcze około 987 ton materiałów budowlanych zawierających azbest. Najczęściej są to pokrycia dachowe komórek i innych pomieszczeń gospodarczych.
- Jeśli wycofa się Fundusz Ochrony Środowiska, to prawdopodobnie będziemy musieli robić to z RPO, ale cały czas będziemy usuwać azbest, aż do skutku – podsumowuje burmistrz J. Bednarczyk.

Wydania: