Kampania społeczna "Pomoc! Nie przemoc!"

Autor: 
inf. M. Zilbert
ZPS-stop2.jpg

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku zaprasza do udziału w kampanii społecznej „POMOC! NIE PRZEMOC!”
Kampania dotyczy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronie ofiar przemocy. Jest realizowana przez Powiat Kłodzki i współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Celem kampanii jest m.in. zwiększenie świadomości oraz poszerzenie wiedzy społeczności powiatu kłodzkiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Zapraszamy na strony Starostwa Powiatowego w Kłodzku, gdzie na początek można przeczytać artykuł „Mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie”, będący pierwszym z cyklu tekstów dotyczących przeciwdziałania przemocy.

Wydania: