Powiatowe działania na rzecz niepełnosprawnych

Autor: 
inf. M.Zilbert

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r. Do rozdysponowania jest 60 tys. zł. Organizacje, które mogą starać się o dofinansowanie, muszą statutowo prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wykazać się co najmniej dwuletnim doświadczeniem. Zadania, których dotyczy konkurs, to m.in. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach, organizacjach i prowadzenie szkoleń, poradnictwa, grupowych i indywidualnych zajęć, promowanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych czy organizowanie szkoleń dla tłumaczy języka migowego. Oferty można składać w kłodzkim PCPR do 6 maja, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 maja. Natomiast konkurs na zadania z zakresu społecznej integracji osób niepełnosprawnych, na który Powiat przeznaczył w tym roku 25 tys. zł, został już rozstrzygnięty.
Dofinansowanie na integracyjne wycieczki i imprezy otrzymały: Kłodzkie Stowarzyszenie Amazonki, Noworudzkie Stowarzyszenie Amazonki – Kinesio, PZERiI w Kłodzku i Polanicy-Zdroju, „Nasza Nadzieja” w Nowej Rudzie, Szczytniańskie Stowarzyszenie „Równych Szans”, Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Wydania: