Co się uda zrobić na drogach bez rządowych dotacji

Autor: 
inf. M. Zilbert

Mimo zmniejszenia w tym roku dofinansowania rządowego do remontów drogowych zarówno jeśli chodzi o tzw. popowodziówki, jak i Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, powiat będzie w dużej części realizował zaplanowane zadania. W ubiegłym roku już na początku lutego została przyznana promesa na remonty 4 „popowodziówek” powiatowych na łączną kwotę 4,5 mln zł (w kolejnych rozdaniach dodatkowo dostaliśmy jeszcze ponad 2 mln zł, co dało w sumie ponad 6,5 mln zł). W tym roku przyznano promesę w kwietniu i na 5 złożonych wniosków powiat dostał jedynie 1,2 mln zł na jedną drogę w gminie Bystrzyca: Idzików – Marianówka – Szklary 3267D oraz 33 tys. zł na wykonanie dokumentacji geologiczno-technicznej do stabilizacji skarpy i odbudowy drogi powiatowej nr 3232D w Międzygórzu.
Niemniej remonty trzeba i tak robić, zwłaszcza tam, gdzie są konieczne ze względu na bezpieczeństwo. Powiat co roku stara się o dofinansowanie drogowych inwestycji z różnych źródeł – mówi starosta Maciej Awiżeń – więc kiedy jedne drzwi się przymykają, próbujemy otwierać inne. W tym przypadku są to np. środki transgraniczne. Wszystkie zgłoszone przez nas wnioski przeszły niedawno kolejny etap procedury naboru w programie polsko-czeskim i wciąż mamy tam szanse na otrzymanie dofinansowania. Poza tym powiat ma coraz lepszą i stabilną sytuację finansową, więc tym samym więcej projektów możemy realizować ze środków własnych – dodaje Starosta.
W mieście Kłodzku już trwają obecnie prace przygotowawcze, czyli kompletowanie dokumentów, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do rozpoczęcia zaplanowanych wcześniej prac. Mimo braku dofinansowania z MSWiA powiat ze środków własnych dokończy w tym roku remont ul. Nowy Świat od wjazdu z ul. Noworudzkiej. Przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony już w maju.
Niebawem rozpocznie się również przebudowa miejsc parkingowych przy ul. Boh. Getta poniżej oś. Dąbrówki, przebudowa nawierzchni na ul. Korczaka, a po kwietniowej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego podpisane zostanie jeszcze porozumienie z Gminą Miejską Kłodzko o wspólnym sfinansowaniu przebudowy ul. Kusocińskiego i Łąkowej celem poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie miasta.
Oprócz tego do budżetu ZDP, realizującego wszelkie powiatowe inwestycje w zakresie dróg, wprowadzono dodatkową kwotę w wysokości 1,5 mln m.in. na: zamontowanie barier ochronnych na odcinku drogi Krosnowice – Kłodzko, przebudowę nawierzchni na odcinkach dróg powiatowych w Krosnowicach, Boguszynie, Krajanowie, Szalejowie Dolnym, Domaszkowie, Wyszkach i Gorzanowie, jak również na kilka projektów budowlanych, w tym projekt przebudowy ul. Boh. Getta w Kłodzku od pl. Jagiełły do oś. Dąbrówki.

Wydania: