Blisko milion zł oszczędności

Autor: 
inf. Daniel Jakubowski

W 2016 roku Urząd Miasta w Kłodzku na wynagrodzenia urzędników planuje przeznaczyć o 962.016,80 zł mniej niż w 2014 roku. Jest to jeden z elementów planu oszczędnościowego w administracji, który został wprowadzony na samym początku kadencji.
Już w 2015 roku było widać znaczne oszczędności, jednak to dopiero bieżący rok daje blisko milion złotych różnicy, którą można przeznaczyć choćby na inwestycję.
Oszczędności nie odbiły się na szeregowych pracownikach. Obniżenie płac dotyczyło przede wszystkim takich stanowisk, jak: Burmistrz Miasta Kłodzka, Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka, Sekretarz Gminy Miejskiej Kłodzko, Skarbnik Gminy Miejskiej Kłodzko.
W tych przypadkach łączna różnica w wynagrodzeniach w skali roku idzie w setki tysięcy złotych.
Do zbliżonego poziomu zostały zrównane także płace kierowników wydziałów. Nie ma już sytuacji (jak to bywało wcześniej), w której część kierowników otrzymywała dodatki specjalne, przez co ich pensje wynosiły przeszło 8 tys. zł brutto.
O sześć zmniejszona została także ilość etatów w urzędzie.
Zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczone zostaną na inwestycje w mieście. Na przykład remont sali gimnastycznej i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3 to przeszło 900 tys. zł.

Wydania: